begrippenlijst

De Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) bevat gegevens over panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en de bijbehorende adressen (openbare ruimte, nummeraanduiding en woonplaats).

BAG identificaties bestaan uit 16 cijfers in de vorm: GGGGTTNNNNNNNNNN

Achtergrondinformatie:

De Basisregistratie kadaster (BRK) bevat informatie over kadastrale objecten (percelen en appartementsrechten), eigendom, hypotheken en beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik), maar ook de bij wet genoemde beperkingenbesluiten op onroerende zaken, die het gemeentebestuur heeft opgelegd. Doelen zijn grotere rechtszekerheid over de rechtstoestand van onroerende zaken en een betere toegankelijkheid van overheidsinformatie. Daarnaast omvat de registratie de kadastrale kaart met percelen, perceelnummers, oppervlakten, kadastrale grenzen en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.

Achtergrondinformatie

Een kadastrale aanduiding bestaat uit minimaal 3 delen.

 • GGGGG = kadastraleGemeenteCode
 • S = sectie
 • PPPPP = perceelnummer

Veelvoorkomende notatie: GGGGG-S-PPPPP

Voorbeeld 1

Kadastrale aanduiding bij gebouw Tweede Weteringplantsoen 10, Amsterdam (ASD06-I-09526)

ASD06 = kadastraleGemeenteCode (Amsterdam)
I = sectie
09526 = perceelnummer

Voorbeeld API call op de BRK van een perceel
https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/percelen/?kadastraleGemeentecode=ASD06&sectie=I&perceelnummer=09526

In BRK is een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object.

Bovendien worden de volgende rechten afwijkend geregistreerd:

 • het Recht van hypotheek (samen met een beslag) vermeld als een Zekerheidstelling bij een kadastraal object.
 • Een erfdienstbaarheid vermeld als een Aantekening bij kadastrale objecten
 • Een appartementsrecht opgenomen als een Kadastraal object.
 • Een zakelijk recht in de BRK betreft: eigendom
 • Beperkte rechten: Recht van erfpacht, Recht van opstal, Recht van vruchtgebruik, Recht van gebruik en bewoning),
 • rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht)
 • oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz)
 • Zakelijk optierecht bij luchtvaartuigen.

Voorbeeld 2

Kadastrale aanduiding bij grondverhuring

AHM01 = kadastraleGemeenteCode (Arnhem)
T = sectie
1506 = perceelnummer

Geometrie ophalen via API van het kadaster
https://brk.basisregistraties.overheid.nl/api/v1/percelen/?kadastraleGemeentecode=AHM01&sectie=T&perceelnummer=1506

Link naar tekening via API van het kadaster https://brk.basisregistraties.overheid.nl/doc/perceel/140355614

De bruto vloeroppervlakte (BVO) van het vastgoedobject gemeten volgens de NEN 2580.
Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) van het vastgoedobject gemeten volgens de NEN 2580.

Kanban (the Japanese word for “visual signal”) is all about helping teams visualize their work (issues), limit work currently in progress (doing), and maximize efficiency. Use the Kanban template to increase planning flexibility, reduce bottlenecks and promote transparency throughout the development cycle.

Issue types:

 • story
 • epic (group of stories)
 • bug
 • task
 • sub-task

Workflow status:

 • to do
 • doing
 • done

Workflow status:

 • open
 • new
 • concept
 • low (backlog)
 • medium (backlog)
 • high (backlog)
 • doing
 • done
 • accepted
 • no change required