overzicht

Overzicht

De widget overzicht kan zowel kaarten (geografische data) als diagrammen (datastructuur) weergeven.

In de kaart modus kan worden gekozen uit een kaart (onderlegger) en één of meerdere overleggers.

In de kaart kan een overlegger worden geactiveerd. De gekozen overlegger wordt over de kaart heen weergeven.

Er kunnen ook meerdere kaartoverleggers worden geactiveerd door:

 • Basis: Bij een overlegger links een extra vinkje te zetten
 • Ervaren: de Ctrl toets ingedrukt te houden

Zie ook Selecteren

Kenmerken

 • Ophalen (selecteren) van kenmerken
  • Vrijwel alle overleggers ondersteunen het ophalen van kenmerken (features) wanneer je klikt in de kaart. Kenmerken worden weergegeven in de geselecteerde items.
  • Je kunt meerdere kenmerken selecteren door de Shift toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop een gebied te trekken.
  • Als je uit elkaar liggende markers wil selecteren of deselecteren kun je de Ctrl toets gebruiken. Hou deze ingedrukt trek met met de linkermuisknop een venster en/of klik op een item.
 • Doorzoeken en exporteren
  • Opgehaalde kenmerken zijn doorzoekbaar met het zoekveld
  • Opgehaalde kenmerken zijn te bekijken in de tabelweergave en te exporteren naar Excel (blad overlegger kenmerken)

Via BRES kan worden uitgerekend of gebiedskenmerken (uit een kaartoverlegger) geometrisch overlappen met een gemaakte selectie van interne data (bijv. gebouwen).

 • Onder overlappen wordt verstaan geheel en/of gedeeltelijk raken.
 • Voor de berekening vindt internet verkeer plaats met desbetreffende WFS/Feature server (de kaartoverlegger server). Het resultaat kan daarom niet gedeelde worden met de nieuwe sharing feature:

Om zo'n berekening uit te voeren dienen de volgende stappen te worden genomen:

 1. Selecteer geometrische items (bijv. gebouwen)
 2. Kies de gewenste overlegger bijvoorbeeld CBS buurten [jaartal]
 3. Druk op de knop 'laad overlegger kenmerken die overlappen' (icoon magneetje).
 4. De CBS server zal nu berekenen welke CBS buurten inclusief buurt kenmerken bij jou selectie horen. Het resultaat is inclusief metadata bijvoorbeeld de CBS buurtcode, de naam, de cijfers en de geometrie.
 5. In de statistieken en tabel zie je een extra tab met de gevonden overlegger kenmerken.
 6. Je kunt desgewenst een MS Excel export te maken waarin de (meta)data te vinden in het blad overlegger kenmerken

En verder…

 • De overlap berekenen is een complexe opgave en daarom kan het even duren voordat je een resultaat ziet. Probeer het eerst met een kleine set alvorens je op schaalt. Bij twijfel kun je debuggen met de console van je browser (F12).
 • De geo webservice van de overlegger Web Feature Service (WFS) dient te ondersteunen. Veel overleggers ondersteunen dit maar niet alle.
 • Heb je een situatie waarbij het uitrekenen niet lukt laat dit dan weten. Deze functie wordt continu verbeterd op basis van feedback.

Ondersteuning kenmerken (door kaartserver)
Sommige kaarten ondersteunen het ophalen van kenmerken niet (dus ook geen WFS). Je kunt dan niets aanklikken (alleen maar kijken). Als een overlegger kenmerken ondersteund zie je een kaart icoontje met daarin een marker. Als de marker ontbreekt zijn er geen kenmerken beschikbaar. In onderstaande screenshot zie je dat Kadaster PBL grondeigendom geen kenmerken bevat:

Wat je ziet in het overzicht (kaart) kan worden opgeslagen als afbeelding in portable network graphics (.PNG) formaat.

Klik daarvoor in de kaart op de rechtermuisknop → afbeelding opslaan als… / save image as….

Mocht je een hogere resolutie wensen dan kun je de kaart nog op volledig scherm zetten.

Screenshot knop volledig scherm:

Hoe hoger de resolutie van je scherm des te hoger de kwaliteit van de afbeelding.

 • De Web Map Service (WMS) is een webservice voor het ophalen van kaartbeelden in een raster formaat zoals PNG, JPEG en GIF. Het is te vergelijken met de static maps APIs van Mapbox en Google Maps
  • De GetCapabilities-operatie bevraagt de mogelijkheden van de WMS service. Het antwoord wordt als een XML bericht verstuurd. Dit antwoord bevat bijvoorbeeld het gehanteerde coördinatensysteem en de aanwezige kaartlagen (layers) van de aangeboden WMS.
  • Het oproepen van de kaart werkt door een GetMap-actie. Parameters zijn onder andere beeldgrootte, rasterformaat, coördinatensysteem en kaartlagen (layers).
  • De optionele GetFeatureInfo zorgt ervoor dat attribuutinformatie van een geo-object (feature) is op te vragen. Hoewel WMS-GetMap een rasterbeeld oplevert, kunnen de individuele eigenschappen van een object in de rasterkaart wel worden opgevraagd.
 • Een Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vector data en bijbehorende administratieve data, afkomstig van databanken, over het Internet. Het maakt gebruik van de op Extensible Markup Language (XML) gebaseerde Geography Markup Language (GML) voor dataoverdracht.

Geometrie gaat over afmetingen, vormen en posities. In BRES wordt eigen data altijd gekoppeld aan geoemtrie (bijvoorbeeld een BAG pand of BRK perceel).

BRES heeft per klant verschillende standaard weergaven van geometrie. Je kunt de standaard instelling instellen/aanpassen naar wens:


Opties:

 • alle opties uit; er is helemaal geen gemeotrie meer zichtbaar
 • laat alle geometrie zien; de geometrie van alle data wordt altijd weergeven ongedacht ingestelde filters e.d.
 • laat de geometrie bij alle gefilterde items zien; met deze optie voorkom je geometrie van weg gefilterde (bijv histroische) items nog te zien krijgt.
 • laat enkel de geometrie bij de zichtbare markers zien; met deze optie laat je de geometrie zien van alle markers die je ook in de kaart ziet. Voor de meeste klanten staat de geometrie hier standaard op.

Een marker is een object dat wordt gebruikt om een positie van een item aan te geven (bijv. op de kaart of in het diagranm). In BRES krijgen de items met belangrijke informatie altijd een marker (bijvoorbeeld een gebouw). Op een marker kan altijd geklik worden waarna de informatie zichtbaar wordt. We spreken daarom over informatie dragende markers: Hieronder een voorbeeld van 1 gebouw met 2 eenheden dus in totaal 3 markers

Er kunnen ook items zijn zonder marker. Deze zijn terug te vinden in de geselecteerde items of in de Tabel.

De markers in de kaart kunnen op verschillende manieren worden gestyled en uitgelijnd:


Betekenis van links naar rechts:

 • verberg of laat markers juist zien (op de kaart); Je kunt markers (balletjes) op de kaart aan en uitzetten. Markers kunnen bijvoorbeeld worden uitgezet als men wil visualiseren op alleen geometrieën.
 • laat de labels (tekst) van de markers zien of verberg ze juist (op de kaart); deze optie zorgt ervoor dat je de labels (namen) van de objecten kunt laten weergeven in de kaart
 • markers als diagrammen uitlijnen of vastzetten op eigen positie. Bij eigen positie gaat geografische positie voor datastructuur. Bij als diagram gaat datastructuur voor geografische positie.

In de bovenste balk van de 'overzicht' widget kunnen diverse modi worden ingesteld:

BRES ondersteunt meerdere soort weergaven op basis van een kaart of een diagram.

 • automatisch wisselen tussen kaart en diagram; BRES start op met een kaart weergave. Bij het activeren van het perspectief wordt automatisch de diagram weergave getoond. Als het perspectief wordt uitgezet gaat men dan automatisch terug naar de kaartweergave.
 • kaart; de visualisaties zullen altijd op de kaart worden weergegeven.
 • diagram; Ten alle tijde zal de diagram weergave worden gehanteerd.

Kaart
De data en relaties worden op de kaart geprojecteerd waarbij de markers zijn uitgelijnd als diagrammen (datastructuur).

Kaart i.c.m. markers vastzetten op eigen positie
de data en relaties wordt op de kaart geprojecteerd waarbij de markers zijn uitgelijnd op hun eigen geografische positie

Automatisch wisselen tussen kaart en diagram
De data en relaties worden op de kaart of in diagram modus (alleen bij perspectief) weergegeven

Diagram
de data en relaties worden zo duidelijk mogelijk weergeven zonder de invloed van een kaart.

Waarbij de marker labels ook kunnen worden aangezet.