Release notes

Intro

BRES wordt wekelijks geüpdatet op vrijdag aan het einde van werkdag. Het betreft dan zowel een update van de software als de (bron)data.

Op deze pagina worden alle generieke verbeteringen van de software beschreven.

Klant specifieke verbetering zijn te vinden in de besloten Kanban boards in Trello. Deze worden ook regelmatig via de e-mail gecommuniceerd.

2022-12-09

Statistieken

Nieuwe BAG statistieken

 • pand status
 • verblijfsobject status

2022-11-30

Interface

 • De segmenten worden voortaan duidelijker aangegeven

Functioneel

Zoekveld verbeterd:

 • Stuk sneller (vrijwel instant)
 • Selecteren van tekst is intuïtiever
 • Wordt voortaan mee gereset (bij gebruik resetknop)

2022-11-25

Weergave

 • De onderdelen statistieken en geselecteerde items krijgen voortaan iets meer ruimte (ten kosten van de kaart).

Kaartoverleggers

 • Algemeen
  • Het BRES voorvoegsel (als de kaart door BRES gehost wordt) wordt voortaan weggelaten.
 • Nieuw
  • Amsterdam woningbouwplannen 1-7-2022 (gehost door BRES)
  • MRA woningbouwplannen is geactualiseerd en de vertalingen zijn verbeterd

2022-10-23

Weergave verbetering

De module-indeling is verbeterd.

 • MODULEN kunnen voortaan worden onderverdeeld in segmenten.
  • De tabelweergave en de generieke excel export hebben een extra rij bovenin met de segmenten
 • Er is betere ondersteuning voor kolommen (naast elkaar)

Heb je zelf ideeën over wat goed bij elkaar past of waar iets moet staan? Laat het dan vooral weten, de indelingen zijn flexibel!

Screenshot van een segment (voorbeeld corporatie):

Screenshot weergave naast elkaar (voorbeeld gemeente):

2022-09-30

Kaarten

 • per 8 september 2022 geeft deKadaster luchtfoto HR actueel beelden uit 2022 weer (dit was 2021).

Nieuwe kaartoverleggers (nationaal)

 • CBS gebiedsindelingen wijk 2022
 • CBS gebiedsindelingen buurt 2022
 • WarmteAtlas gasleidingen Stedin
 • WarmteAtlas gasleidingen Enexis
 • WarmteAtlas RVO gasverbruik per bedrijfs oppervlakte (PC4)
 • WarmteAtlas RVO gasverbruik per m2 woning (PC6)
 • WarmteAtlas RVO CO2 emissie bedrijven
 • WarmteAtlas RVO CO2 emissie bewoners
 • Esri gebouwen en adressen (BAG)
  • met kleuring op o.a. pand status & gebruiksfunctie. Screenshot:

Nieuwe kaartoverleggers (lokaal)

 • Haarlemmermeer geoserver toegevoegd (o.a. Ymere)
  • Haarlemmermeer gebiedsmanagement
  • Haarlemmermeer punt van gesprek
  • Haarlemmermeer riolering
  • Haarlemmermeer warmtetransitie
  • Haarlemmermeer wijkinformatiepunten
 • Purmerend nieuwbouwprojecten is vervangen door meer specifieke overleggers:
  • Purmerend projecten kabels en leidingen
  • Purmerend projecten niet-woningen
  • Purmerend projecten openbare ruimten
  • Purmerend projecten woningen
 • Provincie Zuid-Holland
  • Zuid-Holland atlas leefstijlen
  • Zuid-Holland functiemenging en FSI
  • Zuid-Holland klimaat kwetsbare panden bodemdaling
  • Zuid-Holland klimaat kwetsbare panden dijkdoorbraak
  • Zuid-Holland klimaat risico op water in pand
  • Zuid-Holland klimaat wateroverlast
  • Zuid-Holland voorzieningen algemeen
  • Zuid-Holland voorzieningen horeca en cultuur
  • Zuid-Holland voorzieningen onderwijs en kinderopvang
  • Zuid-Holland voorzieningen winkels
  • Zuid-Holland voorzieningen zorg
  • Zuid-Holland woonmilieus Rosetta 2020

2022-08-08

BRES eigen geoserver

Van een aantal veelgevraagde (open) kaart data bleek meermaals geen geowebservices beschikbaar te zijn. BRES heeft daarom zelf een geoserver ingericht waarop kaartservices kunnen worden gehost.

Er zijn direct een aantal kaartoverleggers beschikbaar:

 • BRES landelijk register kinderopvang (LRK)
 • BRES lokale bekendmakingen (overheid.nl)

En voor de regio Amsterdam:

 • BRES Amsterdam functiekaart
 • BRES Amsterdam vleermuizen
 • BRES Vattenfall warmteleidingen Amsterdam → alleen voor BRES gebruikers
 • BRES Vattenfall warmteleidingen Almere → alleen voor BRES gebruikers

N.B. Het voorvoegsel 'BRES…' geeft aan dat de kaart door BRES gehost wordt.

Als een geowebservice van BRES gebaseerd is op open data wordt deze ook openbaar (naar buiten toe) gepubliceerd. Openbare kaarten van BRES kunnen worden bekeken op: https://bres.geoatlas.nl/

Voor integratie in andere GIS pakketten (QGIS) kan BRES documentatie verstrekken.

2022-06-17

Android en iOS/iPadOS

 • Bugfix dat vensters niet goed gesloten kunnen worden
 • Bugfix dat het hele venster geselecteerd wordt en blijft
 • Diverse layout en schaling verbeteringen

2022-06-17

Interface

 • De collecties zijn voortaan alleen nog maar onder de 'STATISTIEKEN' te configureren. De optie in de verticale menubalk (link) te configureren is komen te vervallen.

Nieuwe kaarten

 • Nederland 1815
 • Nederland 1850
 • Nederland 1900
 • Nederland 1915
 • Nederland 1930
 • Nederland 1950
 • Nederland 1975
 • Nederland 1990
 • Nederland 2000

Nieuwe kaartoverleggers

 • RCE Nederland 1575
 • RCE Nederland 1650

Vervallen kaartoverleggers

 • Alle CBS postcode6 (pc6) kaartoverleggers zijn uitgefaseerd

Screenshot historische (kaart)overleggers Nederland:

2022-05-20

Nieuwe kaartoverleggers

2022-05-10

Nieuwe kaartoverleggers

 • RCE gemalen → met foto's!
 • RCE kastelen → met foto's!
 • RCE molens → met foto's!
 • RCE religieus erfgoed → met foto's!
 • RCE monumentale bomen → met foto's!
 • MRA zon en windenergie → aanwezigheid van zonnepanelen en windmolens
 • KEA droogte paalrot 2050 laag
 • KEA droogte paalrot 2050 hoog
 • RIVM actueel luchtkwaliteitsindex (LKI)
 • RIVM actueel fijn stof (PM10)
 • RIVM actueel stikstofdioxide (NO2)
 • RIVM actueel ozon (O3)

Vervangen kaartoverleggers

 • RIVM elementair koolstof (EC) 2017 2020
 • RIVM emissie fijn stof (PM10) 2017 2020
 • RIVM emissie fijn stof (PM2,5) 2017 2020
 • RIVM emissie stikstofdioxide (NO2) 2017 2020
 • RIVM geluidkaart alle bronnen 2019 2021
 • WoonZorgwijzer2 3

Gefixte kaartoverleggers

 • KEA water per buurt
 • KEA groen per buurt
 • KEA verharding per buurt
 • RIVM energielabels 1-1-2020
 • RIVM ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000

2022-04-22

Statistieken

 • Onder BEHEER wordt voortaan standaard weergeven
  • bekendmaking laatste wijziging
  • bekendmaking type

Filter

 • Er is een filter gemaakt om alle bekendmakingen die aan de portefeuille zijn gekoppeld te filteren
  • lokale bekendmakingen met opties:
   • binnen portefeuille
   • buiten portefeuille

Screenshot BRES demo:

2022-04-15

Koppelingen

 • Lokale bekendmakingen (overheid.nl) uitgebreid naar omgeving:
  • Activeer ze door in de statistieken te klikken op het blauwe roeptoetertje (lokale bekendmakingen).
  • Bekendmakingen in een straal van 500m van de portefeuille worden ingelezen.
  • De bekendmakingen in de omgeving zijn niet gekoppeld aan de portefeuille dus bij een filter/perspectief op de portefeuille vallen ze automatisch weg.

2022-03-31

En verder

 • Kwantitatieve statistieken hebben een betere styling; ,m2 etc.
 • Berekende waarden van BRES (zoals plaatsbepaling, label etc.) zitten voortaan in de module BRES ipv. ALGEMEEN
 • Fix werking Logout button. Deze gaf Bad gateway.
 • Kaartoverlegger toegevoegd Amsterdam luchtfoto 2021

2022-03-31

Interface

 • Lijntjes in het overzicht (kaart & diagram) zijn voortaan 'dunner' gestyled. Geldt ook voor geometrie grenzen zoals een buurt.
  • Bij een gekleurde ondergrond (zoals een luchtfoto) worden de lijntjes automatisch wit

Nieuwe kaartoverleggers

 • Kadaster PBL grondeigendom 2020 → in opvolging van de aanwezige 2016
  • Tip! Te combineren met kaartoverlegger Kadaster BRK waardoor je goed de perceelgrenzen ziet!

2022-03-25

Koppeling Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB)

 • Op basis van de gekoppelde publiekrechtelijke beperkingen is een statistiek toegevoegd aan alle complexen/gebouwen onder het kopje BOUWKUNDIG:
  • monument aanwezig (BRK-PB) met opties:
   • geen monument
   • gemeentelijk en rijksmonument
   • gemeentelijk monument
   • rijksmonument

Koppeling Beschermde stads- en dorpsgezichten

 • Beschermde stads- en dorpsgezichten van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) worden voortaan automatisch gekoppeld aan de portefeuilles op basis van geometrische overlap.
 • Voor de gemeentelijke stads- en dorpsgezichten binnen Amsterdam wordt ook nog gekeken naar de Beschermde stads- en dorpsgezichten API van de gemeente Amsterdam.
 • Op basis van de gekoppelde stads- en dorpsgezichten is een statistiek toegevoegd onder het kopje BOUWKUNDIG:
  • stads- of dorpsgezicht met opties:
   • gemeentelijk beschermd
   • niet beschermd
   • rijks beschermd

2022-03-17

Kaartoverleggers

Leefbaarometer 2020

 • Leefbaarometer 100m grid 2020 totaal
 • Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2018-2020 totaal
 • Leefbaarometer buurt 2020 fysiek
 • Leefbaarometer buurt 2020 sociaal
 • Leefbaarometer buurt 2020 totaal
 • Leefbaarometer buurt 2020 veiligheid
 • Leefbaarometer buurt 2020 voorzieningen
 • Leefbaarometer buurt 2020 woningen
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 fysiek
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 sociaal
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 totaal
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 veiligheid
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 voorzieningen
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2020 woningen

Overige

 • Administratieve en sociale overheidsdiensten

Screenshot Leefbaarometer 2020:

2022-02-11

Kaartoverleggers

 • Nieuwe kaartoverleggers van geosever Gemeente Amstelveen:
  • Amstelveen afvalbakken
  • Amstelveen BRK Aalsmeer
  • Amstelveen BRK Amstelveen
  • Amstelveen BRK Eigen Haard
  • Amstelveen dorpsgezichten
  • Amstelveen gebouwbeheer
  • Amstelveen kamerverhuur
  • Amstelveen leegstand
  • Amstelveen monumenten
  • Amstelveen projecten
  • Amstelveen riool huisaansluitingen leidingen
  • Amstelveen speelplaatsen
  • Amstelveen verbruik electra
  • Amstelveen verbruik gas
  • Amstelveen waardevolle bomen
  • Amstelveen Whatsappgroep
  • Amstelveen wijkparticipatie platform
 • Uitgefaseerde kaartoverleggers (door bronhouders)
  • lokale bekendmakingen (KOOP)
  • Amsterdam lokale bekendmakingen

2022-02-11

Interface

 • Menustructuur (widgets) verbeterd
  • Nieuwe icoontjes voor handleiding en bronnen (was informatie)
  • Vervallen icoontje kpi's & dimensies, deze zijn reeds te vinden in de statistieken

Kaartoverleggers

 • Nieuwe WoonZorgwijzer 3.0 overleggers voor Noord-Holland:
  • WoonZorgwijzer 3.0 dementie 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 licht verstandelijk beperkt/laaggeletterden 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 somatische problematiek 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 zintuigelijke aandoeningen 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 angst- en stemmingsproblematiek 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 psychiatrische aandoeningen 2020
  • WoonZorgwijzer 3.0 niet aangeboren hersenletsel 2020
 • Geoserver van Zaanstad omgezet van geo.zaanstad.nl naar maps.zaanstad.nl met nieuwe kaartoverleggers:
  • Zaanstad woningbouwlocaties
  • Zaanstad wijkwethouders & managers

Screenshot nieuw menu:

2022-02-04

Interface

 • Infobuttons (i-tjes) zijn voortaan ook aanklikbaar.

Functionaliteit

 • Via het menu\instellingen\taal kan voortaan ook naar het engels of de systeemnaam worden gewisseld (mits het bronsysteem dit ondersteund). Ook een Excel export zal dde ingestelde taal (engelse of systeem) exporteren.

Basisbestand gebieden Amsterdam (BBGA)

 • Omgezet naar nieuwe API (v1).
 • Nieuwe berekende waarden per buurt en wijk afgezet tegen het Amsterdams gemiddelde:

CIJFERS BEVOKING HUISHOUDENS

 • % hh. eenoudergezin 2021
 • % hh. eenpersoons 2021
 • % hh. met kinderen 2021
 • % hh. overig 2021
 • % hh. stel met kinderen 2021
 • % hh. stel zonder kinderen 2021
 • totaal huishoudens (hh.) 2021

CIJFERS BEVOKING LEEFTIJD

 • % leeftijd 0-17 jaar 2021
 • % leeftijd 18-26 jaar 2021
 • % leeftijd 27-65 jaar 2021
 • % leeftijd 65+ 2021
 • % leeftijd 75+ 2021

CIJFERS BEVOKING MIGRATIEACHTERGROND

 • % antilliaans 2021
 • % geen migratieachtergrond 2021
 • % marokkaans 2021
 • % overig niet-westers 2021
 • % surinaams 2021
 • % turks 2021
 • % westers 2021
 • (% niet-westers totaal 2021)

CIJFERS BEVOKING MUTATIEGRAAD

 • mutatiegraad binnenlands 2021
 • mutatiegraad totaal 2021

CIJFERS BEVOKING WOONDUUR

 • woonduur gemiddeld 2021

CIJFERS INKOMEN EN WERK

 • % uitkering bijstand WWB (15-65) 2021
 • % uitkering WW 2021
 • % werkloosheid totaal 2021

CIJFERS VERKEER PARKEREN

 • parkeerplaatsen betaald 2021
 • parkeerplaatsen gratis 2021

CIJFERS VESTIGINGEN

 • % cultuur, sport en recreatie 2021
 • % detailhandel 2021
 • % horeca 2021
 • % startende ondernemers 2021
 • % zorg gezondheid en welzijn 2021
 • % ZZP-ers 2021
 • cultuur, sport en recreatie 2021
 • detailhandel 2021
 • horeca 2021
 • kantoren totaal 2021
 • startende ondernemers 2021
 • vestigingen totaal 2021
 • zorg gezondheid en welzijn 2021
 • zorg waarvan gezondheid 2021
 • zorg waarvan welzijn 2021
 • ZZP-ers 2021

CIJFERS WONINGEN

 • % krappe woningen 2021
 • % krappe woningen kinderen 2021
 • % woning grootte categorieën 2021

CIJFERS WONINGMARKT

 • % corporatiewoningen 2021
 • % huurwoningen particulier 2021
 • % koopwoningen 2021
 • woningbezetting gemiddeld 2021
 • WOZ-waarde 2021 per m²
 • corporatiewoningen 2021
 • huurwoningen particulier 2021
 • koopwoningen 2021
 • woningvoorraad 2021
 • WOZ-waarde 2021 gemiddeld

Export

 • Voortaan bevat de Excel export een tabblad met de daarin de export instellingen waaronder:
  • datum van export
  • toegepaste filters
  • geëxporteerde modulen

Screenshot definitie bij BBGA buurt cijfers (mouse over):


Screenshot infobutton/link bij BBGA buurt cijfers (mouse over + klik):


Screenshot wisselen naar engels of de systeemnamen (o.a. ondersteund door BBGA gebiedscijfers):

2022-01-21

Performance

 • Door verbeterde compressie techniek (server kant) start BRES voortaan veel sneller op.

Nieuwe kaartoverleggers

 • CBS buurt 2021
 • CBS wijk 2021

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2021 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Deze eerste versie bevat nog minder kerncijfers dan 2020 en 2019. In het najaar 2022 volgt een update.

2021-12-10

Kaartoverleggers

Kadaster BAG:

 • Kadaster BAG nieuwe server op basis van de BAG 2.0. Data wordt dagelijks geactualiseerd.
 • Kadaster BAG status met styling: bouwvergunning verleend, bouw gestart, pand in gebruik, sloopvergunning verleend, verblijfsobject gevormd of verleend. Data wordt dagelijks geactualiseerd.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

 • MRA woningcorporatiebezit 2020 is vervangen door MRA woningcorporatiebezit 2021

Kadaster WKPB WFS functie gefixed:

 • Kadaster WKPB woningwet
 • Kadaster WKPB gemeentewet
 • Kadaster WKPB opiumwet

2021-11-05

Nieuwe kaartoverleggers

 • Haarlem zonnekansenkaart
 • Haarlem wijkraden
 • Haarlem wijkteams
 • Haarlem kadastrale kaart hernoemd naar → Haarlem kadastrale eigenaren

Nieuwe buurt cijfers voor regio Amsterdam (BBGA API)

 • cijfers bevolking algemeen
  • mutatiegraad binnenlands 2020
  • mutatiegraad totaal 2020
  • woonduur gemiddeld 2020
 • cijfers bevolking bevolkingsloop
  • geboortes 2019
  • geboortes 2020
  • migratie binnen gebied 2019
  • migratie binnen gebied 2020
  • migratie vertrek extern 2019
  • migratie vertrek extern 2020
  • migratie vertrek intern 2019
  • migratie vertrek intern 2020
  • migratie vestiging intern 2019
  • migratie vestiging intern 2020
  • migratie vestiging extern 2019
  • migratie vestiging extern 2020
  • sterfgevallen 2019
  • sterfgevallen 2020
 • cijfers inkomen en werk
  • % inkomen 1e quintiel 2019
  • % inkomen 2e quintiel 2019
  • % inkomen 3e quintiel 2019
  • % inkomen 4e quintiel 2019
  • % inkomen 5e quintiel 2019
 • cijfers woningmarkt
  • % corporatiewoningen 2020
  • % huurwoningen particulier 2020
  • % huurwoningen koopwoningen 2020
  • corporatiewoningen 2020
  • huurwoningen particulier 2020
  • koopwoningen 2020
  • woningvoorraad 2020
  • WOZ-waarde 2020 per m²
  • WOZ-waarde 2020 gemiddeld
  • corporatiewoningen 2020
  • huurwoningen particulier 2020
  • koopwoningen 2020

Screenshot Dapperbuurt Zuid:

2021-10-15

Interface

 • Het is voortaan mogelijk om kopjes te selecteren van items zodat je ze gemakkelijk kunt kopiëren.

Screenshot:

2021-10-08

Interface

 • Het wordt voortaan aangegeven of een kaartoverlegger kenmerken ondersteunt. Screenshot onderaan. Als er kenmerken wordt ondersteund dan kun je klikken in de kaart. Als de overlegger naast kenmerken ook Web Feature Service (WFS) ondersteund kun je de overlap met de vastgoed portefeuille laten uitrekenen. Zie sectie overlap berekenen voor uitleg hierover.

Kaarten en overleggers

 • De klimaateffectatlas (KEA) heeft een nieuwe geoserver. Er zijn nieuwe mogelijkheden (zoals WFS) en een aantal lagen zijn geactualiseerd. Wij danken Koen Veenenbos van Climate Adaptation Services (CAS) voor het openstaan voor feedback en het actief doorontwikkelen van de klimaateffectatlas voor de vastgoedsector. Koen in te bereiken op koen@climateadaptationservices.com Vragen tips of suggesties zijn welkom.
 • De lagen zijn beschikbaar gesteld in samenwerking met Koen Veenenbos (koen@climateadaptationservices.com) van Climate Adaptation Services (CAS). Vragen, tips of suggesties zijn welkom.
 • Onderstaande kaartoverleggers voor vastgoedontwikkeling zijn opgenomen in BRES:
  • KEA droogte bodemdaling 2020-2050
  • KEA droogte bodemdaling 2020-2100
  • KEA droogte bodemdaling na ophoging 2020-2050
  • KEA droogte gemiddelde laagste grondwaterstand 2050
  • KEA droogte gemiddelde laagste grondwaterstand huidig
  • KEA droogte maximaal neerslagtekort eens per 10 jaar 2050 +WFS
  • KEA droogte maximaal neerslagtekort eens per 10 jaar huidig +WFS
  • KEA droogte paalrot huidig +WFS
  • KEA hitte aantal eenzame ouderen 75+ +WFS
  • KEA hitte aantal tropische dagen 2050 +WFS
  • KEA hitte aantal tropische dagen huidig +WFS
  • KEA hitte aantal zomerse dagen max ≥ 25°C 2050 +WFS
  • KEA hitte aantal zomerse dagen max ≥ 25°C huidig +WFS
  • KEA hitte groen per buurt +WFS
  • KEA hitte hittekaart gevoelstemperatuur 2050
  • KEA hitte hittekaart gevoelstemperatuur huidig
  • KEA hitte hittestress door warme nachten 2050
  • KEA hitte hittestress door warme nachten huidig
  • KEA hitte ouderen 65+ percentage +WFS
  • KEA hitte risico opwarming oppervlaktewater 2050 +WFS
  • KEA hitte risico opwarming oppervlaktewater huidig +WFS
  • KEA hitte stedelijk hitte-eiland effect
  • KEA overstromingen plaatsgebonden overstromingskans 2050>0
  • KEA wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag 2050 +WFS
  • KEA wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag huidig +WFS
  • KEA wateroverlast diepte bij 140mm neerslag in 2uur (1:1000)
  • KEA wateroverlast diepte bij 70mm neerslag in 2uur (1:100)
  • KEA wateroverlast gevoeligheid watererosie
  • KEA wateroverlast jaarlijkse neerslag 2050 +WFS
  • KEA wateroverlast jaarlijkse neerslag huidig +WFS
  • KEA wateroverlast ontwikkeling kans grondwateroverlast 2050 +WFS
  • KEA wateroverlast verharding per buurt +WFS
  • KEA wateroverlast water per buurt +WFS
  • KEA wateroverlast wijktypologie +WFS
 • Wil je alle mogelijke kaartoverleggers van de KEA zien? Ga dan naar: https://www.arcgis.com/home/group.html?id=72cf4ad575d443de8e2a6acd0ece60aa&view=list#content

Screenshot. Er wordt voortaan aangegeven of WFS wordt ondersteunt met de icoontjes. Een icoontje zonder marker betekend geen WFS:

2021-09-10

Kaarten en overleggers

 • Kaart favoriet gemaakt
  • Kadaster luchtfoto 2021 HR (final)
 • Nieuwe overleggers:
  • KEA hitte aantal eenzame ouderen 75+

2021-08-13

Geometrie verbeteringen

 • Voortaan krijgen alle items geometrie, dus ook markers met alleen punt coördinaten (bijvoorbeeld de eenheden). Hierdoor blijft alle kaart functionaliteit behouden als de markers uit staan.

Screenshot geometrie van eenheden blijft zichtbaar na het uitzetten van de markers:

2021-08-06

Interface

 • Geometrie
  • Voortaan kun je ook een item selecteren door op de geometrie te klikken (dit was alleen op marker).
  • Bij elke statistiek (met kleuren) kan ook op geometrieën worden gekleurd. Klik hiervoor op het kwastje rechts van een statistiek. Screenshot hieronder.
   • Geavanceerd: Je kunt kleuren op geometrie ook combineren met kleuren op marker, ook van een andere statistiek dus je kunt nu ook 2 kleuren combineren (wens Amsterdamse corporaties).
   • Geavanceerd: gebruik shift+klik op het kwastje als je alleen desbetreffende collectie wil kleuren. Standaard telt BRES kleuren omhoog op (aggregeren) maar soms wil je dat juist niet.
  • De optie om via de instellingen de 'KPI (statistiek) kleuringen' te kunnen aanpassen is komen te vervallen.
 • Markers verbergen
  • Het is nu ook mogelijk om de markers te verbergen. Dit kan boven de kaart bij markers.

Wil je een bepaalde view op de kaart maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met BRES.

Screenshot van het kwastje om geometrie te kleuren:

2021-07-23

Nieuwe luchtfoto's

Er zijn nieuwe kadastrale luchtfoto's toegevoegd met een Hoge Resolutie (HR) van 7,5 centimeter (bestaande zijn 25cm). De resolutie geeft aan hoe groot een pixel is op het aardoppervlak, in dit geval dus 7,5 bij 7,5 centimeter. De Hoge Resolutie beelden van Nederland worden gefaseerd beschikbaar gesteld. Al kort na de inwinning van luchtfoto's wordt op tijdelijke basis een quick variant aangeboden; dit beeldmateriaal voldoet nog niet aan alle gestelde eisen (o.a. ten aanzien van geometrie, radiometrie en de aansluiting op aangrenzende beelden), maar is al wel bruikbaar. Na de kwaliteitscontrole wordt ook de final versie aangeboden. De namen van de nieuwe luchtfoto's in BRES:

 • Kadaster luchtfoto 2021 HR (quick)
 • Kadaster luchtfoto 2021 HR (final)

Zodra de final voor heel Nederland beschikbaar is zal deze worden toegevoegd aan de favorieten.

Meer achtergrond info op: https://opendata.beeldmateriaal.nl/

Screenshot Kadaster luchtfoto 2021 HR (final):

2021-07-19

 • Het is voortaan mogelijk om kerncollecties te definiëren. Kerncollecties krijgen via zogenaamde heen-terug routes extra data gekoppeld uit andere collecties. Dit soort complexe routes waren voorheen niet mogelijk terwijl er veel tickets aan gerelateerd waren. Kerncollecties worden aangegeven met een vierkantje (marker) in plaats van een cirkel (marker). Kerncollecties leveren per klant verschillende voordelen op. Deze worden gemaild.

Hieronder een voorbeeld van kerncollectie voordeel in de BRES demo. Doordat de eenheid (vierkantje) een kerncollectie is weet BRES al op contract niveau dat er (via de eenheid) ook een energielabel aan gekoppeld is. Voorheen was het energielabel op contract niveau onbereikbaar.

In dit voorbeeld is het perspectief toegepast op een contract. Aangezien de eenheid een kerncollectie is geeft BRES nu ook meteen het energielabel weer.

2021-07-02

Nieuwe kaartoverleggers

 • MRA grens MRA
 • MRA grens partijen
 • MRA masker
 • MRA OV-knooppunten

2021-06-16

Nieuwe kaartoverleggers

 • Planmonitor Wonen
  • De Planmonitor Wonen is een instrument om gegevens over woningbouwplannen te beheren voor het rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Deze gegevens worden gebruikt in voortgangsrapportages, woningmarktverkenningen en bevolkingsprognoses. Iedere instantie bepaalt zelf in hoeverre de verzamelde gegevens openbaar gemaakt worden. Voor informatie over het gebruik van de planmonitor kunt u mailen naar info@planmonitorwonen.nl. De volgende instanties nemen deel aan de Planmonitor Wonen:
   • Provincie Friesland
   • Provincie Overijssel
   • Provincie Zuid-Holland
   • Provincie Utrecht
   • Provincie Zeeland
   • Provincie Gelderland

Screenshot planmonitor wonen:

2021-06-06

Interface

Het is voortaan mogelijk om de transparantie van kaartoverleggers zelf in te stellen (meermaals verzoek).

Screenshot instelbare transparantie:

Nieuwe kaartoverleggers

 • TJIP/Jumba actueel woningaanbod (demo Amsterdam)
  • In samenwerking met TJIP/Jumba is er een kaartoverlegger beschikbaar gesteld welke het actueel woningaanbod in Amsterdam weergeeft. Jumba.nl is een online woonplatform met als doel de werking van de woningmarkt te verbeteren.
  • Het betreft een eerste versie (demo), deze wordt dus nog doorontwikkeld.
  • Het gecombineerd woningaanbod is afkomstig uit diverse bronnen (online, software pakketten van makelaars etc.) waarmee een goede dekking is gegarandeerd. 
  • De meta data van een object bestaat o.a. uit:
   • aangeboden_sinds
   • vraagprijs
   • woningtype
   • woonoppervlakte
  • De kaartoverlegger ondersteunt ook WFS dus er kan in BRES worden uitgerekend hoeveel woningen er in de portefeuille te koop staan. Zie overlap uitrekenen
  • Achtergrondinformatie:

Screenshot TJIP/Jumba actueel woningaanbod (demo Amsterdam):

2021-05-07

Kaartoverleggers

Nieuwe kaartoverleggers 100m vierkant en CBS postcode6 (pc6):

 • CBS bevolking huishoudensgrootte pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 65+ 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 65+ pc6 2020
 • CBS bevolking migratieachtergrond nederlands pc6 2020
 • CBS bevolking migratieachtergrond niet-westers pc6 2020
 • CBS bevolking migratieachtergrond westers pc6 2020
 • CBS inkomen personen WWB+WW+AO uitkering pc6 2020
 • CBS mediaan huishoudinkomen pc6 2018
 • CBS woningen elektraverbruik pc6 2019
 • CBS woningen gasverbruik pc6 2019
 • CBS woningen percentage koop pc6 2019
 • CBS woningen WOZ-waarde pc6 2018
 • CBS woningen WOZ-waarde pc6 2019
 • CBS woningen WOZ-waarde pc6 2020

Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018

2021-04-09

Kaartoverleggers

Kadaster (WKPB) woningwet (alle) is opgebouwd uit onderstaande lagen: 

 • Woningwet: Aanschrijving (WA)
 • Woningwet: Plicht tot het treffen van voorzieningen (WV)
 • Woningwet: Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw (WWA)
 • Woningwet: Plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand (WE)
 • Woningwet: Plicht treffen voorzieningen welstand (WWB)
 • Woningwet: Plicht tot gebruik of beheer door derden (WG)
 • Woningwet: Plicht ingebruikgeving object aan een ander (WWC)
 • Woningwet: Sluiting gebouw, open erf of terrein (WI)
 • Woningwet: Sluiting object (WWD)
 • Woningwet: Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit (WU)
 • Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers (WWE)
 • Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom niet geldend voor rechtsopvolgers (WWF)
 • Woningwet: Besluit (WW)

* WKPB staat voor Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

2021-04-02

Kaartoverleggers

 • Nieuwe kaartoverleggers
  • Amsterdam woningbouw plannen
  • Amsterdam woningbouw strategische ruimtes
  • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 65+ 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 65+ pc6 2018

Screenshot kaartoverlegger Amsterdam woningbouwplannen:

2021-03-15

Er is een nieuwe functionaliteit om naast de markers ook de geometrie te kleuren

 • Ga hiervoor naar de instellingen (menu) onderdeel KPI KLEURING

Screenshot kleuring op markers en geometrieën in BRES demo:

Nieuwe buurt cijfers voor regio Amsterdam (BBGA API)

 • cijfers vestigingen
  • cultuur, sport en recreatie 2019-2020
  • startende ondernemers 2019-2020
  • ZZP-ers 2019-2020
 • cijfers inkomen en werk
  • % uitkering AO (15-65) 2019-2020
  • % uitkering WW (15-65) 2019-2020
 • cijfers onderwijs
  • PO: Citoscore (woonadres) 2017-2018-2019
 • cijfers woningen
  • % woonoppervlak 0 tot 40 m2 2020
  • % woonoppervlak 40 tot 60 m2 2020
  • % woonoppervlak 60 tot 80 m2 2020
  • % woonoppervlak 80 tot 100 m2 2020
  • % woonoppervlak 100 m2+ 2020
  • % krappe woningen 2020
  • % krappe woningen kinderen 2020

2021-03-05

Uitbreiding kaartoverleggers Klimaateffectatlas (KEA)*

 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte aantal tropische dagen huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte aantal tropische dagen 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte hittekaart gevoelstemperatuur
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte stedelijk hitte-eiland effect
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte groen per buurt
 • KEA (Klimaateffectatlas) droogte gemiddelde laagste grondwaterstand huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) droogte gemiddelde laagste grondwaterstand 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) droogte bodemdaling 2016-2050 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast ontwikkeling kans grondwateroverlast 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast gemiddelde hoogste grondwaterstand 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast gemiddelde hoogste grondwaterstand huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast jaarlijkse neerslag huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast jaarlijkse neerslag 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast diepte bij kortdurende hevige neerslag 1:1000 jaar
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast wijktypologie
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast water per buurt

*alle kaartoverleggers van de KEA hebben voortaan 40% transparantie.

2021-02-26

Kaartoverleggers

 • Nieuwe kaartoverlegger
  • Amsterdam kadastrale eigenaren

2021-02-19

Performance

 • Collecties aan en uitzetten is voortaan veel sneller/efficienter
 • De excel export is een stuk sneller/efficienter geworden. Tevens is er voortaan een progress bar te zien.

2021-02-12

Kaartoverleggers

 • Nieuw
  • CBS gebiedsindeling COROP-gebieden 2021
  • CBS gebiedsindeling COROP-subgebieden 2021
  • CBS gebiedsindeling COROP-plusgebieden 2021
  • CBS gebiedsindeling gemeente 2020
  • CBS gebiedsindeling buurt 2020
  • CBS gebiedsindeling wijk 2020

2021-02-05

Opmerkingen registreren

 • Er kunnen opmerkingen in BRES worden geregistreerd.
  • Algemeen
   • Klanten bepalen zelf op welke collectielagen opmerkingen zijn toegestaan (buurten, complexen, gebouwen, contracten e.d.)
   • Sortering van opmerkingen vindt eerst plaats op onderwerp en daarna op tijd (chronologisch).
   • Als je met je muis over het i-tje (informatie button) gaat wordt de auteur, datum en tijdstip van registratie weergegeven.
  • Opmerkingen toevoegen, wijzigen en verwijderen
   • Klik bij de geselecteerde item op het (plusje) om een opmerking in te voeren. Een onderwerp is verplicht en deze kan niet gewijzigd worden. 
   • De tekst kan worden aangepast of er kan op (op het onderwerp) worden ge-reply-ed.
   • Opmerkingen kunnen worden gestyled met de opmaaktaal Markdown.
   • Om een opmerking te verwijderen dient eerst alle tekst te worden verwijderd (via opmerking wijzigen) daarna verschijnt er een prullenbak om de opmerking te verwijderen. 
  • Achtergrond
   • De opmerkingen worden in BRES gezet via de software van Zulip (API). Zulip is gratis en de opensource alternatief voor Slack. BRES gebruikt de On-Premise server van Zulip dus alle data staat bij BRES en niet bij Zulip. https://zulip.com/
   • Het item (gebouw of complex) is een zogenaamde thread. Onder de tread (het gebouw) kun je nog een keer afdalen op onderwerp en daarop reply-en. Sortering vindt plaats op onderwerp en daarna chronologisch (tijdstip).
   • De komende tijd zal het opmerkingen gedeelte op basis van feedback verder worden doorontwikkeld.
  • Testen
   • Testen kan ook in de BRES demo waar per gebouw onderaan een OPMERKINGEN module te vinden is.

Screenshot opmerking:

2021-01-29

Bekendmakingen (API koppeling)

 • Voortaan worden alle bekendmakingen die geometrisch overlappen met BAG pand geometrie aan de portefeuille gekoppeld. Het betreft een API koppeling met de zoekdienst SRU van de Rijksoverheid.
  • De API koppeling geeft extra resultaten ten opzichte van kaartoverlegger 'Lokale bekendmakingen (KOOP)'. We hebben bekendmakingen@koop.overheid.nl om een verklaring gevraagd.

2021-01-16

Kaarten

 • Op verzoek is OSM standaard nu ook een favoriete kaart geworden.

Kaartoverleggers

 • Nieuw
  • BRON verkeersongevallen Nederland 2008-2017
  • RIVM BAG bouwperiode
  • RIVM poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
  • Kadaster PBL grondeigendom 2016
  • Provincies beschermde gebieden
  • Provincies provinciale monumenten

2021-01-08

Overlap/intersecties

 • Het berekenen van overlap/intersecties is veel sneller geworden wanneer er sprake is van puntgeometrie. Een bekend voorbeeld van een punt geometrie is een BAG verblijfsobject, deze heeft een exact coördinaat en geen vlak zoals een BAG pand wel heeft.

Kaartoverleggers

 • Aangepast
  • Amsterdam oplaadpunten normaal → oplaadpunten geplitst in normaal en snel
  • Amsterdam oplaadpunten snel → oplaadpunten geplitst in normaal en snel
 • Gefixt:
  • Leefbaarometer 100m grid 2016 → vierkantjes zijn weer aanklikbaar
  • Leefbaarometer 100m grid 2018 → vierkantjes zijn weer aanklikbaar
 • Nieuw
  • BRO sonderingen (CPT)
  • Waternet cultuurhistorie
  • Waternet drinkwater tapplaatsen
  • Waternet drinkwater brandkranen
  • Waternet nautisch beheer
  • Waternet verzorgingsgebied (AGV-grens)

2021-01-04

Performance

 • In de geselecteerde items kunnen voortaan niet meer dan 500 items per collectie worden weergegeven.

Voorgaande jaren