Statistieken

Totalen

Na het opstarten van BRES zijn er zowel bij de 'geselecteerde items' als de 'statistieken' het aantal collecties en de hoeveelheid items zichtbaar.

De blauwe markers zijn de geactiveerde collectielagen, deze zijn zichtbaar in de data hiervan zal bij een Excel export meekomen als sheet/tabblad. Klik op een blauwe collectielaag om deze te deactiveren.

Verborgen

Er zijn ook verborgen collectielagen. Deze kunnen extra worden getoond door op de knop “toon alle collectielagen” te klikken.

Screenshot alle collectielagen tonen:

Screenshot van collectielagen in BRES demo:

Uitklappen

 • Door op een onderwerp te klikken wordt de statistiek zichtbaar gemaakt. Dit kan zijn een collectielaag (bijv. gebouwen) een thema (bijv. strategie) en als laatste de statistiek zelf.
  • Bij het klikken op een statistieken wordt deze uitgeklapt.
   • Voor een statistiek in categorien geldt dat de verdeling wordt weergegeven met naam en kleur. In de kaart en de tabel is de kleuring ook zichtbaar.
   • Voor een statistken die numeriek is (zoals BVO) geldt dat deze wordt weergeven als aantal. In de kaart worden de items groter en kleiner ten opzichte van elkaar).
   • N.B. één numerieke statisitken kan gecombineerd worden met één categorie statistiek (bijv. BVO met energielabel).

Screenshot geklikt op de collectielaag 'gebouwen' en vervolgens het kopje 'strategie':

Op maat

In de statistieken van BRES kunnen diverse soorten gegevens worden gepresenteerd. Deze worden altijd op maat geconfigureerd en kunnen bestaan uit:

 • Categorieën zoals;
  • KPI categorie (voldoet wel of niet aan eis)
  • Kleuren categorie (bijvoorbeeld energielabel B)

Opstarten BRES

Bij op opstarten van BRES wordt per rij weergegeven hoeveel items er in totaal in elke collectie zitten. Omdat BRES ook een koppeling legt met de landelijke BAG en het energielabelregister worden deze ook weergeven

Screenshot laadscherm BRES: