statistieken

In BRES spreken we over collectielagen waarin zich informatie dragende items bevinden. Een collectielaag is te vergelijken met tabel uit de relationele database. Een informatie dragend item is te vergelijken met een regel(record) uit de relationele database. Een record bevat weer meerdere velden met data/informatie. Elke collectielaag in BRES een eigen icoontje.

Bij op opstarten van BRES wordt aan weergegeven hoeveel items er in totaal in elke collectie zitten, inclusief de verborgen collecties. Screenshot laadscherm BRES:


De zichtbaarheid van de collectie kan links onder het menu worden ingesteld en bij de Collectielagen.

  • Blauw betekend dat deze collectie zichtbaar is → klik op icoontje te deactiveren
  • Zwart betekend dat deze collectie niet zichtbaar is → klik op icoontje om te activeren
  • Rood betekend dat deze collectie alleen zichtbaar is als het perspectief aan staat → let op! perspectief heeft een eigen configuratie

Een voorbeeld uit de BRES demo waarbij het perspectief aan staat:

Screenshot:

Er zijn ook verborgen collectielagen. Deze kunnen extra worden getoond door op de knop “toon alle collectielagen” te klikken.

Er zijn ook collecties die bij de start niet zichtbaar, maar verborgen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld automatisch verrijkte collecties zoals die uit de gekoppelde basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) waaronder BAG pand en BAG verblijfsobject. Verborgen collecties kunnen zichtbaar worden gemaakt door op de knop “toon alle collectielagen” te klikken.

In de statistieken widget worden de totale en (eventueel) gefilterde items weergeven. Door op de naam van een collectielaag te klikken de statistieken voor desbetreffende collectielaag uitgeklapt.

Oefening BRES demo: Open de collectielaag gebouwen en klik onder het kopje beleid\strategie op perspectief.

De mogelijk categorieën worden vervolgens uitgesplitst. Voor een statistiek in categorieën geldt dat de verdeling wordt weergegeven met naam en kleur. In de kaart(overzicht) en de tabel is deze kleuring ook actief.

Screenshot:

In de statistieken van BRES kunnen diverse soorten gegevens worden gepresenteerd. Deze worden altijd op maat geconfigureerd en kunnen bestaan uit:

  • Categorieën zoals;
    • KPI categorie (voldoet wel of niet aan eis)
    • Kleuren categorie (bijvoorbeeld energielabel B)

N.B. één numerieke statistiek kan worden gecombineerd met één categorie statistiek (bijv. BVO samen met energielabel).