Export

Intro

Alle data in BRES kan ook worden geëxporteerd in diverse gangbare formaten.

Ga hiervoor naar de export widget in het menu. Standaard ziet deze er als volgt uit:

Opties

Het is mogelijk (ruwe) data te exporteren in diverse formaten. Sommige hebben technische beperkingen (Excel/CSV).

  • Excel ⇒ heeft geen echt data structuur maar sheets die aan elkaar referen
  • CSV ⇒ kan maar tabel tegelijk bevatten
  • JSON ⇒ bevat alle data en datastructuur

Bij de Excel en CSV exports kan worden gekozen uit

  • Het exporteren van alle zichtbare items
  • Het exporteren van alle zichtbare items met alleen de data van de uitgeklapte modulen compact
    • Het in en uitklappen van modulen kan worden gedaan in de geselecteerde items en/of de tabel widget.
    • Als je met je muis over de exports heen gaat wordt weergegeven (tooltip) welke collectielagen en modulen er worden geexporteerd.

Screenshot tooltip bij export compact in BRES demo:

API

Alle ruwe ongecomprimeerde data is ook via deApplication Programming Interface (API) van BRES op te halen in JSON formaat.

De API van alle data in de BRES demo is op onderstaande URL te bereiken:

https://app.bres.com/api/portfolio/bres/demo/cache.json

Elke klant kan zo zijn eigen data ook via de API ophalen.

Screenshot voorbeeld output: