waarom_bres

Gebiedsgerichte portefeuillesturing gaat gepaard met veel informatiestromen. Bestaande (beheers)systemen hebben veel diepgang maar bieden geen overzicht. Een veelgehoorde wens is om overzichten te krijgen door meerdere (data)systemen te combineren. Het koppelen van systemen en normaliseren van data vergt daarbij veel aandacht is is hetgeen waar BRES zich in gespecialiseerd heeft.

BRES is één interface op alle gecombineerde (eigen en open) data. Eigen data wordt (met behoud van de datastructuur) gecombineerd en verrijkt met openbare registers. Waardevolle berekeningen, visualisaties, kaarten en exports worden op verzoek van de klant toegevoegd. Alle door BRES gebouwde oplossingen zijn structureel van aard (automatisering).

 • Bedrijfsvoering:
  • Wereldstekker; Vele soorten bronsystemen kunnen worden uitgelezen en gekoppeld. De klant zorgt voor autorisaties/data, BRES doet de inrichting.
  • Verrijken*; Relevante externe en open data automatisch gekoppeld.
  • Visueel; Datastructuur blijft inzichtelijk via diagrammen en geografische views.
 • Management:
  • Sturen; Prestatie indicatoren worden op verzoek geautomatiseerd berekend (computing).
  • Data gedreven; Betere meting huidige situatie, eerdere signalering en meer kansen voor samenwerking ook in relatie tot externe instanties bijvoorbeeld gemeente, provincie en rijk.
 • Succesvolle doorontwikkeling:
  • Agile; een variabele scope (PvE), korte sprints met deeloplossingen. Altijd ruimte voor klantwensen en voortschrijdend inzicht.
  • Integraal; Samenwerken met de buitenwereld (geo webservices & API’s) en single source of truth (SSOT).

*Bestaande generieke koppelingen met het Kadaster (BAG, BRK, BRK-PB), CBS, Energielabels (EP-online), Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Officiële bekendmakingen (overheid.nl) etc.

Screenshot uit de BRES demo:
BRES

Met BRES worden stapsgewijs en structureel informatieknelpunten opgelost. De (vastgoed)organisatie bepaald hierin zelf wat waardevol en belangrijk is.

Zowel tijdens de pilot fase als de operationele fase wordt volgens de Agile Continuous Delivery methodiek ontwikkeld. De applicatie en de klant configuraties worden daarbij nooit als “af” beschouwd maar zullen continu worden door ontwikkeld en aan nieuwe eisen en wensen aangepast volgens de Continious Delivery.

Er wordt per klant gebruikt gemaakt van een virtueel Kanban waarop elke individuele gebruiker gewenste wijzigingen kan plaatsen en de voortgang van alle processen kan zien. Ongeveer 1 keer per maand worden de nieuwe items op de Kanban met een groep gebruikers gezamenlijk besproken en vindt er een prioritering plaats (de “triage”). Vooraf aan de triage worden de lopende zaken kort besproken. Deze bijeenkomsten dienen tevens om onderling begrip te vergroten en een goede samenwerking te bevorderen. Elke twee weken wordt een aantal items (afhankelijk van de toegewezen prioriteit) uitgekozen om in die “sprint” te worden geïmplementeerd. Generieke en routinematige items zoals het toevoegen/wijzigen van data sets, KPI's, interne berekening of WMS/WFS/ArcGIS REST kaart lagen zijn hierbij altijd kosteloos.

Het onderhanden werk wordt continu gevisualiseerd in een Kanban:

Bij projecten moeten altijd een balans worden gezocht tussen tijd, kwaliteit, budget en de scope/omvang. Dit staat binnen projectmanagement ook wel bekend als de duivelsvierkant. Wordt meer vastgehouden aan een aspect, dan gaat dat altijd ten koste van de andere aspecten.

In het klassieke projectmanagement (aanbestedingen) wordt met een vaste scope (PvE) voornamelijk gestuurd op tijd en budget. Hierdoor is er weinig aandacht voor de (minder concrete) kwaliteit.

Het unieke van Agile-softwareontwikkeling is dat de scope (PvE) variabel is. Er wordt dus niet precies gespecificeerd hoe de eindoplossing eruit ziet. De variabelen tijd, kwaliteit en geld worden daarentegen juist globaal vastgezet:

 • tijd (vast); de iteraties (sprints) zijn zeer kort waardoor continu bruikbare onderdelen worden gerealiseerd.
 • kwaliteit (vast); de ontwikkeling van een nieuw stukje gaat net zo lang door tot de kwaliteit van voldoende niveau is.
 • budget (vast); er wordt een vast budget afgesproken voor alle werkzaamheden tegelijk zoals hosting, beveiliging, helpdesk, licenties en doorontwikkeling.

Door het vastzetten van tijd en kwaliteit resteert er een directe relatie tussen budget (geld) en de scope (omvang). Hoe hoger het budget, hoe meer er gedaan kan worden.

Er is geen risico/mogelijkheid dat het project over budget gaat.

De duivelsvierkant met de vastgezette variabelen tijd, kwaliteit en budget:

BRES

Het BRES abonnement geeft toegang tot de laatste versie van BRES voor een onbeperkt aantal (persoonlijke) gebruikers en een helpdesk. Daarnaast is met het abonnement ook voorzien in de continue doorontwikkeling:

 • Configureren van door de klant aangegeven statistieken (berekende waarden en KPI’s)
 • Integratie webservices (API/WMS/WFS/ArcGIS REST) van gemeente, provincie, rijk, waterschap etc.
 • Automatisch verrijkringen (bestaande zijn BAG, BRK, BRK-PD, CBS EPA, officiële bekendmakingen).
 • Maandelijks overleg en triage (prioritering).
 • Voldaan aan de laatste ontwikkelingen en eisen op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Ondersteuning en helpdesk.

BRES komt met flexibele termijnen. BRES kan zelfs maandelijks opzegbaar worden geleverd. Dit is o.a. mogelijk doordat BRES geen bronsysteem is.

Een voorbeeld contract en SLA kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.


Software ontwikkelaar:

 • Organisatie: BRES B.V. compliant:
  • Gemeentelijk Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT 2020)
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Pen & Hacktest door Certified Ethical Hacker (CEH)
 • Ontwikkel methodiek dmv. Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie (OTAP) omgevingen.
 • Dagelijkse backups tot minimaal 1 jaar terug.

Identiteit en toegangsmanagement:

 • Organisatie: Okta Inc.
 • Autorisatie: OAuth 2.0 of hoger
 • Gecertificeerd:
  • ISO 27001 (informatie beveiliging)
  • ISO 27018 (privacy)
  • Level 2 Cloud Security Alliance (CSA) Security, Trust, & Assurance Registry (STAR)
 • 2-staps verificatie mogelijk
 • Koppeling met eigen identity provider mogelijk (bijvoorbeeld met Azure Active Directory).

Hosting:

 • Organisatie: TransIP B.V.
 • Gecertificeerd:
  • ISO 9001 (kwaliteit management systeem)
  • ISO 27001 (informatie beveiliging)

BRES overzicht schematisch:

Poster: