waarom_bres

Gebiedsgerichte portefeuillesturing gaat gepaard met veel informatiestromen. Bestaande (beheers)systemen hebben veel diepgang maar bieden geen overzicht. Een veelgehoorde wens is om overzichten te krijgen door meerdere (data)systemen te combineren. Het koppelen van systemen en normaliseren van data vergt daarbij veel aandacht en is hetgeen waar BRES BV zich in gespecialiseerd heeft.

BRES is één viewer op alle gecombineerde (eigen en open) data. Eigen data wordt (met behoud van de datastructuur) gecombineerd en verrijkt met openbare registers. Waardevolle berekeningen, visualisaties, kaarten en exports worden op verzoek van de klant toegevoegd. Alle door BRES gebouwde oplossingen zijn structureel van aard (automatisering).

BRES normaliseert data en stelt deze beschikbaar in een viewer:

 • Bedrijfsvoering:
  • Wereldstekker: Vele bronsystemen en webservices worden uitgelezen. De klant zorgt voor autorisaties, BRES doet de rest.
  • Verrijken: Relevante externe en open data genormaliseerd en gekoppeld.
  • Visueel: Datastructuur blijft behouden en kan gemakkelijk geografisch en structureel inzichtelijk worden gemaakt via de interface.
 • Management en rapportage:
  • Sturen: Prestatie indicatoren worden op verzoek geautomatiseerd berekend (computing).
  • Data gedreven: Betere meting huidige situatie, eerdere signalering en meer kansen voor samenwerking ook in relatie tot externe instanties bijvoorbeeld gemeente, provincie en rijk.
 • Succesvolle doorontwikkeling:
  • Agile: een variabele scope (PvE), korte sprints met deeloplossingen. Altijd ruimte voor klantwensen en voortschrijdend inzicht.
  • Integraal: Samenwerken met de buitenwereld (geo webservices & API’s) en single source of truth (SSOT).

Met BRES worden stapsgewijs en structureel informatieknelpunten opgelost. De (vastgoed)organisatie bepaald hierin zelf wat waardevol en belangrijk is.

Zowel tijdens de pilot fase als de operationele fase wordt volgens de Agile Continuous Delivery methodiek ontwikkeld. De applicatie en de klant configuraties worden daarbij nooit als “af” beschouwd maar zullen continu worden door ontwikkeld en aan nieuwe eisen en wensen aangepast volgens de Continious Delivery.

Er wordt per klant gebruikt gemaakt van een virtueel Kanban (een Agile methode) waarop elke individuele gebruiker gewenste wijzigingen kan plaatsen en de voortgang van alle processen kan zien. Ongeveer 1 keer per maand worden de nieuwe items op de Kanban met een groep gebruikers gezamenlijk besproken en vindt er een prioritering plaats (de “triage”). Vooraf aan de triage worden de lopende zaken kort besproken. Deze bijeenkomsten dienen tevens om onderling begrip te vergroten en een goede samenwerking te bevorderen. Elke twee weken wordt een aantal items (afhankelijk van de toegewezen prioriteit) uitgekozen om in die “sprint” te worden geïmplementeerd. Generieke en routinematige items zoals het toevoegen/wijzigen van data sets, KPI's, interne berekening of WMS/WFS/ArcGIS REST kaart lagen zijn hierbij altijd kosteloos.

Het onderhanden werk wordt continu gevisualiseerd in een Kanban:

Het BRES abonnement geeft toegang tot de laatste versie van BRES met een onbeperkt aantal gebruikers (licenties).

Generieke verbeteringen komen altijd beschikbaar voor alle klanten (los te kopen modulen bestaan niet).

Het abonnement is inclusief doorontwikkeling (voortschrijdend inzicht) waaronder:

 • Automatische verrijking en normalisatie van databronnen
 • Configureren van door de klant aangegeven statistieken (berekende waarden en KPI’s)
 • Integratie webservices (API/WMS/WFS/ArcGIS REST) van gemeente, provincie, rijk, waterschap etc.

Verder is er een helpdesk en regelmatig prioriteringsoverleg (de triage).

BRES komt met flexibele termijnen. BRES kan zelfs maandelijks opzegbaar worden geleverd. Dit is o.a. mogelijk doordat BRES geen bronsysteem is.

Een voorbeeld overeenkomst en SLA kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.

Bij alle softwareontwikkeling moet, net als in het projectmanagement altijd een balans worden gezocht tussen de aspecten:

 • scope/omvang
 • tijd
 • budget
 • kwaliteit

Wordt meer vastgehouden aan één aspect, dan gaat dat altijd ten koste van de andere aspecten*.

*Dit staat binnen projectmanagement ook wel bekend als de duivelsvierkant:

Agile methode

Agile-methoden verminderen risico's door software te ontwikkelen in korte overzichtelijke perioden (timeboxes), die ook wel “iteraties” of “sprints” genoemd worden.

Aspecten:

 • scope/omvang; Er wordt niet gespecificeerd hoe de eindoplossing eruit ziet. #variabel
 • tijd; Een eerste versie dient binnen enkele weken bruikbaar te zijn. Vervolgiteraties (sprints) voegen doorlopend bruikbare onderdelen toe. #vast
 • budget; Er is een vast budget voor alle werkzaamheden zoals hosting, beveiliging, helpdesk, licenties en doorontwikkeling. #vast
 • kwaliteit; De ontwikkeling van (stukjes) software gaat net zo lang door tot de kwaliteit van voldoende niveau is. #vast

BRES

Aangezien er niet getornd mag/kan worden aan de vaste aspecten zullen tegenvallers ten koste gaan van de scope/omvang. Er wordt dan aanvankelijk minder scope/omvang gerealiseerd. Belangrijker is dat hetgene wat wel wordt gerealiseerd van voldoende kwaliteit is, op tijd is en dat het budget niet overschreden wordt.

Door de korte iteraties wordt snel duidelijk welke kant het op gaat en kan er desgewenst op tijd gestopt worden. Anderzijds als men tevreden is maar er teveel wensen blijven liggen kan worden overwogen om het vaste budget te verhogen. Immers hoe hoger het budget, hoe meer er in scope/omvang gerealiseerd kan worden!

Waterfall methode

De watervalmethode is een methode voor softwareontwikkeling waarin de ontwikkeling regelmatig vloeiend naar beneden loopt (als een waterval)

Aspecten:

 • scope/omvang; Er wordt gespecificeerd waar alles aan moet voldoen in een programma van eisen (PvE). #vast
 • tijd; Er wordt een planning opgenomen waarin staat dat het over X jaar af moet zijn. #vast
 • budget; Er volgt een aanbesteding en de leverancier met de laagste prijs wordt gekozen en moet zich daar aan houden. #vast
 • kwaliteit; Men heeft hoge verwachtingen maar de minder concrete kwaliteit is niet goed vast te leggen. #variabel

N.B. er wordt vaak gesteld dat bij aanbestedingen ook op kwaliteit wordt beoordeeld maar dat kan niet als de software nog niet tastbaar is

Aangezien er niet getorned zal worden aan de vaste aspecten zullen tegenvallers ten koste gaan van de kwaliteit. Door de langere trajecten ontstaat veel tussentijds(voortschrijdend) inzicht maar dit ligt buiten de scope/omvang waardoor veel meerwerk ontstaat. Waterfall trajecten blijven vrijwel nooit binnen budget en voldoen zelden aan de verwachtingen. Wat de verkeerde kant op gaat wordt vaak ook nog erg lang gecontinueerd.

Voordelen Agile ten opzichte van Waterfall

 • Ruimte voor doorontwikkeling en voortschrijdend inzicht
 • Snel en tastbaar resultaat
 • Altijd van voldoende kwaliteit maar nooit helemaal af
 • Geen risico dat het project over budget gaat
 • Minder bureaucratie

Software ontwikkelaar:

Identiteit en toegangsmanagement:

 • Bedrijf: Okta Identity Netherlands B.V.
 • Type: sub-verwerker
 • Gecertificeerd:
  • SOC 2 Type II
  • ISO 27001/27018/27017
 • Koppeling met eigen identity provider mogelijk (bijvoorbeeld met Azure Active Directory).

Hosting provider: (sub-verwerker)

 • Bedrijf: TransIP B.V.
 • Type: sub-verwerker
 • Gecertificeerd:
  • ISO/IEC 27001