release_notes:release_notes

Release notes

BRES wordt wekelijks geüpdatet op vrijdag aan het einde van werkdag. Het betreft dan zowel een update van de software als de (bron)data.

Op deze pagina worden alle generieke verbeteringen van de software beschreven.

Klant specifieke verbetering zijn te vinden in de besloten Kanban boards in Trello en worden ook regelmatig via de e-mail gecommuniceerd.

Kaartoverleggers

 • Nieuwe kaartoverleggers
  • Amsterdam panoramas
  • Esri energielabels panden (meest voorkomend)
  • Esri energielabels adressen
 • Uitgefaseerde kaartoverleggers:
  • RIVM energielabels 1-1-2020

Screenshot Amsterdam panoramas:

Screenshot Esri energielabels:

Rijksmonumenten

Screenshot monumentale beperkingen bij gebouw van Gemeente Den Haag:

Weergave

 • Links/URL's
  • Worden voortaan in het zwart en met een streep eronder (underline) weergegeven.
  • Zijn nu ook aanklikbaar vanuit de tabelweergave

Kaartoverleggers

 • Bij een migratie van datadiensten bij de Gemeente Amsterdam zijn technische zaken over het hoofd gezien. Hierdoor zijn onderstaande kaartoverleggers voorlopig niet meer in BRES te vinden:
  • Amsterdam panoramas
  • Amsterdam bomen
  • Amsterdam beheerkaart publieke ruimte onbelast
  • Amsterdam beheerkaart publieke ruimte belast
  • Amsterdam schiphol ruimtelijke beperkingen
  • Amsterdam schiphol maatgevende toetshoogte
  • Amsterdam schiphol toetshoogte i.v.m. radar
  • Amsterdam schiphol vogel vrijwaringsgebied
  • Amsterdam Waternet rioolleidingen
  • Amsterdam sportvoorzieningen
  • Amsterdam vergunningen kamerverhuur
  • Amsterdam vergunningen bed & breakfast
  • Amsterdam aardgasvrij
  • Amsterdam afvalcontainers
  • Amsterdam erfpachtuitgifte
  • Amsterdam kadastrale eigenaren
  • Amsterdam BAG
  • Amsterdam bouwperiode
  • Amsterdam GREX
  • Amsterdam meetbouten
  • Amsterdam parkeervakken
  • Amsterdam parkeerzones
  • Amsterdam monumenten
  • Amsterdam gebieden buurten
  • Amsterdam gebieden wijken
  • Amsterdam gebieden gebiedsgerichtwerken
  • Amsterdam gebieden stadsdelen
  • Amsterdam gebieden bouwblokken
  • Amsterdam bommenkaart

Er wordt intern gekeken naar een oplossing…

 • Nieuwe kaartoverleggers
  • RIVM NSL fijn stof PM2,5 2022
  • RIVM NSL fijn stof PM10 2022
  • RIVM NSL roet EC 2022
  • RIVM NSL stikstofdioxide NO2 2022
  • CBS buurten 2023
  • CBS wijken 2023
   • Met daarin nieuwe module bevolking herkomst* (vervangt bevolking migratieachtergrond).

*Het CBS is in 2022 overgegaan op een andere manier van publiceren over wat eerder de ‘bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond’ werd genoemd. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. In plaats van migratieachtergrond wordt de term ‘herkomst’ gehanteerd. De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Zie ook de Inleiding van de Rapportage Integratie en Samenleven 2022: https://longreads.cbs.nl/integratie-en-samenleven-2022/inleiding/

Kaartoverleggers

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) heeft nieuwe servers ingericht waarvoor aanpassingen zijn doorgevoerd aan BRES.

Uitgefaseerde kaartoverleggers (bron services.rce.geovoorziening.nl)

 • RCE rijksmonumenten
 • RCE archeologische monumenten kaart (AMK)

De nieuwe kaartoverleggers (bron data.geo.cultureelerfgoed.nl)

 • RCE rijksmonumentpunten
 • RCE rijksmonumentcontouren
 • RCE archeologische monumentenkaart AMK

Screenshot RCE rijksmonument punten en contouren in Arnhem:

Kaartoverleggers MRA regio

 • FIX Amstelveen * kaartoverleggers, deze loopt (door een configuratiefout) nu via een proxy van BRES.
 • FIX Klimaatatlas.net overstromingskans
 • FIX Klimaatatlas.net kwetsbare panden 70mm
 • FIX Klimaatatlas.net begaanbaarheid wegen 70mm

Nieuwe kaartoverleggers

 • Amstelveen koop/huur kaart

Kaartoverleggers MRA regio

 • FIX Amsterdam * kaartoverleggers, deze loopt (door een configuratiefout) nu via een proxy van BRES.
 • FIX Noord-Holland warmtedataviewer transitievisie warmte
 • FIX Noord-Holland warmtedataviewer gasleidingen
 • FIX Noord-Holland warmtedataviewer warmteleidingen en panden
 • Noord-Holland warmteleidingen diameter

Kaartoverleggers Amsterdam

 • Amsterdam woningbouwplannen 1-1-2024
 • Waternet AGV-grens
 • Waternet grondwater peilbuizen → Voor grondwaterstand rapportage: Peilbuis → Rapportage → Link
 • Waternet drinkwater tapplaatsen
 • TUDelft 3D BAG

Screenshot 3D BAG:

Functionaliteit

 • Voortaan kunnen er tot 100 (was 10) situaties worden gedeeld/opgeslagen.
 • Op alle plekken waar een BAG code staat (eigen data of kaartoverleggers) wordt dit voortaan automatisch een link naar de landelijke BAG viewer.

Screenshot delen/opslaan van situatie:


Screenshot Kadaster BAG gelinkt aan publieke BAG viewer:Nieuwe kaartoverleggers Leefbaarometer 2022

 • Leefbaarometer buurt 2022 fysiek
 • Leefbaarometer buurt 2022 sociaal
 • Leefbaarometer buurt 2022 totaal
 • Leefbaarometer buurt 2022 veiligheid
 • Leefbaarometer buurt 2022 voorzieningen
 • Leefbaarometer buurt 2022 woningen
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2022 fysiek
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2022 sociaal
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2022 totaal
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2022 veiligheid
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2022 voorzieningen
 • Leefbaarometer buurt ontwikkeling 2018-2022 woningen
 • Leefbaarometer grid 2022 totaal
 • Leefbaarometer grid ontwikkeling 2018-2022 totaal

Screenshot Leefbaarometer grid 2022 totaal:

Nieuwe kaartoverleggers Noord-Holland

 • Noord-Holland risicoscan erfgoed

Achtergrond: https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/storymaps/stories/4e0c2f49343941268a2a92a711e8dfae

Nieuwe berekende waarden buurt
Voor vastgoed in de gemeente Amsterdam zijn nieuwe BBGA statistieken (van OIS) toegevoegd aan de buurt, wijk en gemeente cijfers. Op basis van de nieuwe data worden er per buurt ook onderstaande cijfers getoond ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde:

 • bevolking algemeen bevolking 2023
 • bevolking huishoudens % hh. eenoudergezin 2023
 • bevolking huishoudens % hh. eenpersoons 2023
 • bevolking huishoudens % hh. met kinderen 2023
 • bevolking huishoudens % hh. overig 2023
 • bevolking huishoudens % hh. stel met kinderen 2023
 • bevolking huishoudens % hh. stel zonder kinderen 2023
 • bevolking huishoudens totaal huishoudens (hh.) 2023
 • bevolking leeftijd % leeftijd 0-17 jaar 2023
 • bevolking leeftijd % leeftijd 18-26 jaar 2023
 • bevolking leeftijd % leeftijd 27-65 jaar 2023
 • bevolking leeftijd % leeftijd 65+ 2023
 • bevolking leeftijd % leeftijd 75+ 2023
 • bevolking leeftijd % leeftijd 80+ 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 0-4 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 5-9 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 10-14 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 15-19 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 20-24 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 25-29 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 30-34 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 35-39 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 40-44 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 45-49 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 50-54 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 55-59 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 60-64 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 65-69 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 70-74 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 75-79 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 80-84 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 85-89 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 90-94 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 95-99 jaar 2023
 • bevolking leeftijd leeftijd 100+ 2023
 • bevolking migratieachtergrond % geen migratieachtergrond 2023
 • bevolking migratieachtergrond % marokkaans 2023
 • bevolking migratieachtergrond % surinaams 2023
 • bevolking migratieachtergrond % turks 2023
 • bevolking woonduur woonduur gemiddeld 2023
 • inkomen en werk % uitkering bijstand WWB 2023
 • verkeer parkeren parkeerplaatsen betaald 2023
 • verkeer parkeren parkeerplaatsen gratis 2023
 • woningen % krappe woningen 2023
 • woningen % krappe woningen kinderen 2023
 • woningen % woning 0 tot 40 m2 2023
 • woningen % woning 40 tot 60 m2 2023
 • woningen % woning 60 tot 80 m2 2023
 • woningen % woning 80 tot 100 m2 2023
 • woningen % woning 100 m2+ 2023
 • woningmarkt % corporatie woningen 2023
 • woningmarkt % huur woningen particulier 2023
 • woningmarkt % koop woningen 2023
 • woningmarkt woningbezetting gemiddeld 2023
 • woningmarkt corporatie woningen 2023
 • woningmarkt huur woningen particulier 2023
 • woningmarkt koop woningen 2023
 • woningmarkt woningvoorraad 2023
 • woningmarkt WOZ-waarde gemiddeld 2023

Achtergrond: https://onderzoek.amsterdam.nl/dataset/basisbestand-gebieden-amsterdam-bbga

Opmerkingen

 • Styling verbeterd en voortaan bovenaan in de geselecteerde items.
 • Werk aan de scrollbars op Firefox, Safari & Chrome.

Kaartoverleggers nationaal

 • Landelijk Register Kinderopvang LRK → naast 2023 nu ook 2024
 • FIX KEA wateroverlast overstromingskans 2050 0cm
 • FIX KEA wateroverlast overstromingskans 2050 20cm
 • FIX KEA wateroverlast overstromingskans 2050 200cm

Kaartoverleggers Amsterdam

 • Amsterdam woningbouwplannen 1-7-2023
 • Amsterdam luchtfoto 2022
 • Amsterdam luchtfoto 2023

Screenshot opmerkingen naar boven verplaatst:


Uitbreiding publiekrechtelijke beperkingen (Omgevingswet)

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de dataset Publiekrechtelijke Beperkingen per 1 januari 2024 uitgebreid met nieuwe publiekrechtelijke beperkingen.

 • De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) onroerende zaken betreft door overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.
  • De volledige lijst met publiekrechtelijke beperkingen (code en definities) kan worden bekeken op:
  • In BRES:
   • Kaartoverlegger Kadaster BRK-PB
   • Worden alle publiekrechtelijke beperkingen gekoppeld aan de vastgoedportefeuilles (verborgen collectie).
    • Een aantal worden ook gebruikt voor statistieken/kpi's zoals monumentale status (BRK-PB).