• Geconfigureerde dropdowns (zoals filters, kaarten e.d.) kunnen gemakkelijk worden hersteld (naar de startwaarde) of worden gewist als ze zijn aangepast.

Screenshot verbeterde dropdowns:

 • Het wordt duidelijk weergegeven als het (hoofd)filter is aangepast.

Screenshot filter aangepast:

 • Weergave van getallen is verbeterd.
 • Nieuwe en gewijzigde kaartoverleggers
  • Netbeheer Liander (nieuw)
  • Netbeheer TenneT (voormalig 'RIVM hoogspanningsnet')
  • Energielabels (voormalig 'RIVM energielabel')
 • Performance: Er zijn aanpassingen aan de server gedaan waardoor het opstarten van BRES sneller is (door toepassing van datacompressie en de mogelijkheid om meerdere threads tegelijk uit te voeren).
 • Dropdowns (kaart, kaartoverlegger, filte etc.) zijn intuïtiever gemaakt. Daarbij is het weer mogelijk om met de pijltjes toetsen te wisselen van optie.
 • Filters: er is voortaan ook een filter op het energielabel (volgens EP online).
 • Tabel: met de Ctrl toets kan voortaan op meerdere kolommen worden gesorteerd. Dit kan door op de kolom koppen te klikken. Bijvoorbeeld eerst op 'deelportefeuille' en daarna op 'BVO'.
 • Kaartoverleggers
  • CBS
   • CBS Postcode 6 statististieken van het jaar 2017 zijn zoveel mogelijk vervangen door die van 2018.
   • Legenda's zijn bijgewerkt en werken weer bij alle overleggers
   • Definties zijn door het CBS aangepast (en dus ook de namen van de overleggers in BRES).
    • autochtoon → nederlandse achtergrond
    • westerse allochtonen → westerse migratieachtergrond
    • niet-westerse allochtonen → niet-westerse migratieachtergrond
 • Definities: Voortaan kunnen definities worden weergeven in BRES. Als er een veld definitie is bepaald (door de vastgoedorganisatie of het landelijke register) wordt dit aangeduid met een klein i-tje rechts van de veldnaam. Wanneer je met de muis over de veldnaam gaat wordt de definitie ook weergeven. De komende weken zullen van steeds meer bronsystemen definities worden toegevoegd.

Screenshot defintie:

 • De status van items (historisch, actief e.d.) is verbeterd.
 • Nieuwe kaartoverleggers:
  • Leefbaarometer buurten 2018
  • Leefbaarometer buurten ontwikkeling 2012-2018
  • Leefbaarometer buurten ontwikkeling 2016-2018
  • Leefbaarometer 100m grid 2018
  • Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2012-2018
  • Leefbaarometer 100m grid ontwikkeling 2016-2018
 • De link (URL) naar ruimtelijke plannen werkt weer

Weergave selectie verbeterd

 • De geselecteerde items worden voortaan duidelijker weergeven in de kaart. Daarbij kleurt de BAG pand geometrie kleurt voortaan bordeaux rood in plaats van blauw omdat deze anders interfereert met het blauw van het selecteren.
 • N.B. Merk op dat zoekresultaten ook standaard worden geselecteerd

Screenshot zoeken (en dus ook selecteren) op 'woning':

 • Nieuwe statistiek onder ALGMEEN op basis van BAG koppeling → gebruiksdoel Verblijfsobject; woonfunctie, bijeenkomstfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie.
 • Statistieken die niet geldig zijn worden voortaan niet meer weergegeven.

Algemeen

 • De weergave van de 'geselecteerde items' is verbeterd
  • De kopjes KPI'S en DIMENSIES zijn samengevoegd onder 'STATISTIEKEN'. De 'STATISTIEKEN' hebben een sub-indeling bijvoorbeeld ALGEMEEN, DUURZAAMHEID, FINANCIEEL, STRATEGIE, VERHUUR etc.
  • Berekende velden kunnen voortaan verdeeld worden over (bestaande) modulen. Berekende velden zonder toegekende module komen altijd onder de module 'ALGEMEEN'.
  • Alle (door BRES) berekende velden worden voortaan geaccentueerd met een gele achtergrondkleur, ook in de tabelweergave. Ze kun je deze onderscheiden van de werkelijk brondata. Zie screenshot hieronder hoe dat eruit ziet.

Kaarten en overlggers

 • Nieuwe kaarten (WMS service)
  • Amsterdam luchtfoto 2019
 • Nieuwe kaart overleggers (WMS+WFS service)
  • MRA woningcorporatiebezit 2019 ← alleen Metropoolregio Amsterdam
  • Amsterdam bekendmakingen ← sneller en mooier dan overlegger 'lokale bekendmakingen (overheid.nl)' van de rijksoverheid
  • Amsterdam panoramas 2019
  • Amsterdam erfpacht
  • Amsterdam veiligheid en overlast
  • CBS → diverse nieuwe kaartstijlen (o.a. bevolking, criminaliteit, inkomen, woningen)
  • RIVM ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 ← stikstof gerelateerd

Amsterdam buurten en buurtcijfers (API koppelingen)

 • De portefeuille kan voortaan worden gekoppeld aan de Amsterdam Gebieden (API) en Amsterdam BBGA (API). Hiermee wordt de portefeuille data automatisch verrijkt met o.a. buurten en de cijfers die horen bij de buurten.
 • Diverse cijfers worden standaard weergeven per buurt. Deze zijn te bereiken door te klikken op de buurt (BRES demo). Cijfers worden ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde weergegeven van links naar rechts: 1) de afwijking ten opzicht van het Amsterdam gemiddelde, 2) de gemeten waarde, 3) het Amsterdams gemiddelde (tussen haakjes). Het gaat om de volgende modulen:
  • CIJFERS WIMRA ← wonen in metropool regio Amsterdam
  • CIJFERS BEVOLKING
  • CIJFERS VOORZIENINGEN
  • CIJFERS WONEN
  • CIJFERS OVERIG ← wordt gebruikt voor cijfers die nog geen module hebben

Screenshot van een geselecteerd item in de nieuwe layout:

Screenshot MRA woningcorporatiebezit 2019:

Screenshot buurtcijfers:

 • De koppeling met het landelijk energielabelregister is verbeterd.
 • De weergave van de statistieken is verbeterd.
  • Kpi's en dimensies vallen voortaan onder statistieken
  • De statistieken hebben voortaan een subindeling bijvoorbeeld ALGEMEEN, DUURZAAMHEID, FINANCIEEL, STRATEGIE, VERHUUR etc.


Verbeterde modulestructuur in statistieken en geselecteerde items.

Overleggers

 • De data weergave van de Leefbaarometer is verbeterd
 • De data weergave van alle CBS buurt/wijk/pc4/pc6 zijn verbeterd

En verder

 • De tabelweergave is verbeterd
 • Met de Ctrl toets kunnen voortaan meerdere filters en overleggers worden geactiveerd.

Hieronder een voorbeeld van meerdere opties in het filter 'eigendom status'

 • BRES start voortaan veel sneller op.
 • De Ctrl toets (selecteren en de-selecteren) kan nu ook worden gebruikt in de statistieken. Dit is consistent met de rest van applicatie (kaart, tabel e.d.)
 • Items buiten de portefeuille (bijvoorbeeld een BAG pand) krijgen nu status “inactief” als ze aan geen enkel actief item verbonden zijn. Hierdoor verschijnen deze items ook niet meer in de zoekresultaten (wat verwarring kon geven).
 • Bij het zoeken worden voortaan de velden waar een match op is geaccentueerd in de geselecteerde items. Als het gevonden veld in een ingeklapte module zit wordt deze standaard uitgeklapt.
 • Bij lange operaties (filter, intersecties e.d.) wordt voortaan betere feedback gegeven in vorm van een 'spinner'.

Verbetering overlap/intersecties

 • Vanwege de grote behoefte om overlap (intersecties) te kunnen berekenen voor zeer grote/complexe selecties (bijvoorbeeld alle lokale bekendmakingen voor alle 1000+ geselecteerde gebouwen). Vanaf deze update kan de overlap voor zeer grote/complexe selecties succesvol worden uitgerekend. Bij een grote request kan even duren voordat je resultaten krijgt (dit is afhankelijk van hoe snel de desbetreffende mapserver requests kan afhandelen).

Nieuwe kaartoverleggers

 • MRA floor space index (FSI) ← alleen Metropoolregio Amsterdam
 • MRA mixed use index (MXI) ← alleen Metropoolregio Amsterdam
 • RIVM elementair koolstof (EC) 2017
 • RIVM emissie fijn stof (PM10) 2017
 • RIVM emissie fijn stof (PM2,5) 2017
 • RIVM emissie stikstofdioxide (NO2) 2017
 • RIVM energielabels utiliteitsgebouwen
 • RIVM energielabels woningen
 • RIVM geluidkaart alle bronnen
 • RIVM hoogspanningsnet lijnen
 • RIVM asbest scholen 2016
 • RVO bodem energie gesloten systemen
 • RVO bodem energie open systemen

N.B. je met de overlap dus voor de hele portefeuille uitrekenen hoeveel 'bodem energie systemen' er in voorkomen.

Belangrijk! Er 2 nieuwe knoppen aan BRES toegevoegd met belangrijke functionaliteiten.

Kiezen

Voortaan kunnen geselecteerde items direct worden gekozen door op de knop 'kiezen' te klikken. De kaart beweegt snel mee naar de gekozen items. Deze operatie is veel minder zwaar dan het perspectief omdat niet alle gerelateerde items (zoals alle huurders in een gebouw) hoeven te worden uitgerekend maar alleen de items waar een directie 'match' op is.

Hieronder een voorbeeld van het zoeken op 'stadhuis' en vervolgens klikken op 'kiezen'. Alle items met daarin 'stadhuis' worden gekozen (en weergeven).

Overlap uitrekenen

Voortaan kunnen gebiedskenmerken die overlappen met de vastgoedportefeuille met 1 druk op de knop worden geselecteerd. Maak een selectie van gebouwen en/of gronden, kies de gewenste overlegger en druk op de knop 'laad overlegger kenmerken die overlappen' (icoon magneetje).

1/2 zoek en/of selecteer vastgoed

2/2 kies overlegger en klik op overlap berekenen (icon magneetje):

Overleggers die interessante overlappingen opleveren:

 • Antenneregister.nl ← alle antenne-installaties selecteren op de vastgoedportefeuille
 • Amsterdam handelsregister ← alle bedrijven selecteren in de vastgoedportefeuille
 • Lokale bekendmakingen ← alle bekendmakingen selecteren in de vastgoedportefeuille
 • Kadaster BRK ← alle percelen selecteren onder de vastgoedportefeuille
 • Kadaster BAG ← alle adressen selecteren in de vastgoedportefeuille

N.B. In uitzonderlijke gevallen kan deze complexe berekening niet goed worden uitgevoerd. In dat geval worden er geen resultaten weergeven. Het is dan raadzaam om de selectie te verkleinen / een filter toe te passen. De berekening zal in de loop der tijd verder geoptimaliseerd worden om ook de meest complexe gevallen uit te rekenen.

 • Performance: wisselen van perspectief is voortaan een stuk sneller/efficiënter geworden.
 • Bugfixes: Tooltips in de kaart die buiten het bereik raken veroorzaken voortaan geen scrollbar meer.
 • Improvements: het hoekje rechtsonder is duidelijker zichtbaar gemaakt. Hiermee kan een widget worden ge-resized.
 • Tooltips verschijnen wanneer de gebruiker de muisaanwijzer boven een object/items plaats. In de tooltip wordt de naam van het object/item weergeven en (wanneer geactiveerd) ook de KPI's en dimensies.

 • Kleurenschema voor kleurenblinden te activeren via de instellingen.
 • Verbeterde kleurwaardgave

 • Het is voortaan mogelijk om meerdere kaartoverleggers over elkaar heen te leggen.
  • Wanneer een kaartoverlegger wordt geselecteerd verschijnt er automatisch nog een dropdown voor een volgende kaartoverlegger.
  • Wanneer in de kaart wordt geklikt wordt data uit alle geselecteerde kaartoverleggers opgehaald.

Hieronder een voorbeeld van kaartoverlegger Ruimtelijkeplannen.nl en de Kadaster BRK kaart:

 • Voortaan werken selecties met Ctrl (toevoegen aan selectie) en Shift (selecteer gebied) ook goed in de tabel widget.

 • Nieuwe kaart overlegger → RCE rijksmonumenten (RCE staat voor Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
 • Boven in de balk (header) zijn de knoppen 'alles selecteren' en 'selectie wissen' weg gehaald. Deze kunnen al via de geselecteerde items gebruikt worden (was dubbel op).

 • De knop perspectief is nu ook in de geselecteerde items zichtbaar en te gebruiken.

 • Nieuw design
  • BRES heeft een volledig nieuw design gekregen.

Screenshot ipad:

 • Nieuwe kaart overleggers (heel Nederland)
  • CBS 100m 2016 / aantal inwoners
  • CBS 100m 2016 / afstand brandweerkazerne
  • CBS 100m 2016 / percentage huurwoningen
  • CBS 100m 2016 / percentage koopwoningen
  • CBS 100m 2016 / WOZ waarde woning
  • CBS 100m 2017 / aantal inwoners
  • CBS pc6 2015 / aantal inwoners
  • CBS pc6 2016 / afstand brandweerkazerne
  • CBS pc6 2016 / afstand treinstation
  • CBS pc6 2016 / percentage koopwoningen
  • CBS pc6 2016 / WOZ waarde woning
  • CBS pc6 2017 / aantal personen met uitkering
  • CBS pc6 2017 / elektraverbruik woning
  • CBS pc6 2017 / gasverbruik woning
  • CBS pc6 2017 / huishoudensgrootte
  • CBS pc6 2017 / percentage autochtoon
  • CBS pc6 2017 / percentage niet westerse allochtonen
  • CBS pc6 2017 / percentage westerse allochtonen
 • Nieuwe kaart overleggers (Amsterdam en omgeving)
  • Amsterdam bodeminformatie
  • Amsterdam panoramas (ook Amstelveen en Almere)
 • BIM modellen nu ook per vhe te koppelen aan BRES

 • Nieuwe overleggers
  • RVO CO2 emissie bewoners
  • RVO CO2 emissie bedrijven
  • RVO gas per bedrijfs oppervlakte (PC4)
  • RVO gas per woning oppervlakte (PC6)
 • Elk item krijgt nu automatisch een plaatsbepaling met de opties:
  • vlak (eigen) → het item heeft zelf een vlak plaatsbepaling (bijvoorbeeld een BAG pand)
  • vlak (geërfd) → het item heeft via koppelingen een vlak toegekend gekregen (bijvoorbeeld een gebouw gekoppeld aan een BAG pand)
  • punt (eigen) → het item heeft zelf een punt plaatsbepaling (bijvoorbeeld een BAG verblijfsobject)
  • punt (geërfd) → het item heeft via koppelingen een punt toegekend gekregen (bijvoorbeeld een verhuurbare eenheid gekoppeld aan een BAG verblijfsobject)
  • kon geen locatie vaststellen → er kon geen vlak of punt locatie worden bepaald, ook niet via koppelingen (BRES zal de marker in het water plaatsen, administratieve actie vereist)
 • Alle collecties (data lagen) zijn nu zichtbaar te maken op de kaart, de tabel weergave, en in de Excel export.
  • Aan de linker kant van het scherm, boven de ronde collectie knoppen, zit nu een knop “laat alle collecties zien” waarmee extra collectie knoppen zichtbaar worden.
  • De extra collectie knoppen worden aangegeven met een asterisk (*) om ze te onderscheiden van de standaard collectie knoppen.
  • De extra collectie knoppen werken net als de standaard collectie knoppen: collecties die blauw zijn worden zichtbaar op de kaart en worden in de Excel export meegenomen.
  • Ook in de tabel weergave worden de extra collecties zichtbaar met “laat alle collecties zien”.

 • Markers (icoontjes in de kaart) worden op een hoger zoomniveau minder prominent weergegeven.
 • Nieuwe kaarten
 • De weergave van Ruimtelijke Plannen is verbeterd en gelijk met de weergave op ruimtelijkeplannen.nl
 • De namen van kaart en overleggers zijn aangepast
  • BAG → Kadaster BAG
  • kadastrale percelen → Kadaster BRK kaart
  • hoogte → Actueel Hoogtebestand Nederland (ahn.nl)
  • antenne installaties → Antenneregister.nl
 • Er zijn extra weergaven (stijlen) toegevoegd bij de postcode 6 statistieken
  • CBS postcode 6 2015 / aantal inwoners
  • CBS postcode 6 2016 / WOZ waarde woning
  • CBS postcode 6 2017 / gasverbruik woning
  • CBS postcode 6 2017 / elektraverbruik woning
 • Tekst in zoekveld BRES is nu makkelijk te selecteren zodat snel een nieuwe zoekopdracht kan worden gegeven.
 • De zoekmethoden zijn uitgebreid en aangepast. Zie handleiding voor complete uitleg.
  • Er kan nu ook worden gezocht op lege velden
  • Er kan nu ook worden gezocht op velden binnen een collectie en/of een module
  • De zoekopdracht kan nu ook worden omgedraaid
 • Performance verbetering sneller zoeken
 • Nieuwe zoekfuncties
 • Bugfixes
  • Ook kunnen zoeken op dimensies
  • Alles inklappen werkt weer
 • Performance verbeteringen selecties en filters (incl. collecties).
 • Ondersteuning voor meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP's)
 • De handleiding (https://handleiding.bres.com) is geïntegreerd in BRES.
 • Selecties worden nu ook consistent met blauwe accenten in de statistieken weergeven
 • Ruimtelijke plannen links verbeterd. Deze zijn nu afgekort en verwijzen nu op basis van locatie (was postcode) naar ruimtelijkeplannen.nl. Voordeel is dat nu alle met een geldige locatie een link heeft, dus ook gronden.
 • Overlegger → Zonatlas is nu aanklikbaar waarna een link naar het desbetreffende object op www.zonatlas.nl beschikbaar komt
 • Nieuwe overlegger antenne-installaties (zendmasten). Het betreft een live koppeling met www.antennebureau.nl
 • * Bij de 'overlegger' zijn nu toegevoegd:
  • CBS buurten 2018
  • CBS wijken 2018
  • CBS postcode 6 2015*
  • CBS postcode 6 2016*
  • CBS postcode 6 2017*

*CBS postcode 6 data is op te vragen door op een postcodegebied te klikken. Nergens ter wereld is het postcodesysteem zo fijnmazig als in Nederland. Gemiddeld delen slechts 38 mensen één volledige postcode.

Antenne installaties

CBS postcode 6

 • Per 4 januari 2019 bevat BRES de nieuwe kadastrale luchtfoto uit 2018, met een resolutie van 25 cm bij 'overlegger' → 'luchtfoto Nederland'. Deze 25 cm luchtfoto wordt ter beschikking gesteld door de overheden in de Samenwerking Beeldmateriaal, zie www.beeldmateriaal.nl
 • Ruimtelijke plannen: Als WFS opgenomen bij de 'overlegger' in de kaart. Door te klikken in de kaart kunnen plannen worden opgevraagd.

Ruimtelijke plannen