Filters

 • Filteropties worden voortaan automatisch bepaald op basis van de gevonden brondata.
 • Nieuwe filters gebieden: buurt en gebieden: wijk op basis van API koppeling (via BAG verblijfsobject) met api.data.amsterdam.nl en mits buiten de gemeente Amsterdam met het Nationaal Georegister / PDOK locatieserver API.

Kaarten en overleggers

 • Favoriete kaarten en overleggers worden bovenaan weergegeven. Per organisatie kunnen extra kaarten en overleggers favoriet worden gemaakt.
  • Favoriete kaarten (alle configuraties)
   • Google kaart
   • Google sateliet
   • OSM licht
  • Favoriete overleggers (alle configuraties)
   • Lokale bekendmakingen (KOOP)
   • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Nieuwe kaartoverleggers
   • CBS buurt 2020
   • CBS wijk 2020

Screenshot filter op wijk in BRES demo:

 • Er kunnen (per organisatie) favoriete kaartoverleggers worden weergeven. Deze staan altijd bovenaan in de lijst met een ster.
 • Gefixte kaartoverleggers
  • Klimaateffectatlas (KEA) (alle)

Screenshot favoriete kaartoverleggers:

 • Verbeteringen interface
  • Dropdowns die meerdere opties ondersteunen (bijv. de kaartoverleggers) kunnen voortaan ook met vinkjes (checkboxes) worden geactiveerd.
  • Als er bij een geselecteerd item geen gerelateerde items van een bepaald type zijn wordt dat voortaan niet meer weergeven.
 • Nieuwe kaartoverleggers
  • Amsterdam schiphol maatgevende toetshoogte
  • Amsterdam schiphol ruimtelijke beperkingen
  • Amsterdam schiphol toetshoogte ivm radar
  • Amsterdam schiphol vogel vrijwaringsgebied
  • RIVM energielabels 2020
  • CBS inkomen personen WWB+WW+AO uitkering pc6 2018
 • Vervallen kaartoverleggers
  • RVO bodem energie gesloten systemen
  • RVO bodem energie open systemen
  • RIVM energielabels utiliteitsgebouwen (2018)
  • RIVM energielabels woningen (2018)
  • MRA floor space index (FSI)
  • MRA mixed use index (MXI)
 • De geoserver van de Gemeente Amstelveen-Aalsmeer in geintegreerd (o.a. in de BRES demo)
  • Amstelveen bouwprojecten
  • Amstelveen dorpsgezichten
  • Amstelveen inbraken
  • Amstelveen landelijk register kinderopvang (LRK)
  • Amstelveen monumenten
  • Amstelveen parkeerplaatsen
  • Amstelveen projecten
  • Amstelveen sociale voorzieningen
  • Amstelveen speelplekken
  • Amstelveen whatsapp buurtpreventie groepen
  • Amstelveen whatsapp groepen
  • Amstelveen wijkplatforms participatie
 • Verbeteringen tabel widget.
  • Statistieken worden voortaan ook weergegeven in de tabel.
  • Een eventueel geactiveerde statistieken wordt in de eerste kolom weergegeven.
  • De eerste kolom blijft zichtbaar bij horizontaal scrollen.
   • Tips
    • Je kunt ook andere kolom naar de eerste kolom slepen. Sleep daarvoor de kop van de kolom.
    • Horizontaal scrollen kan ook met shift+scrollwheel.
  • Bugfix horizontale scrollbar die soms niet werkte.
 • Verbeteringen alle widgets
  • Scrollbars zijn wat dikker gemaakt
  • Voortaan kun je widgets groter & breder maken (als daar ruimte voor is) door te dubbelklikken op het hoekje rechts onder.
   • Bijvoorbeeld als je de statistieken weg klikt (kruisje) dan kan je de kaart zo groter maken.

Screenshot nieuwe tabel widget:

 • Nieuwe statistieken
  • energielabel geldigheid → geeft aan hoe lang het energielabel (volgens ep-online.nl) nog geldig is.
  • appartementsrechten → geeft aan of er op basis van het BAG verblijfsobject een appartementsrecht actief is volgens het Kadaster.
 • Nieuwe kaartoverleggers:
  • Amsterdam rioolnetwerk
 • Verbteringen m.b.t. geoserver Zaanstad
  • Bugfix dat kaarten op bepaalde zoomniveau niet volledig werden weergegeven. Achtergrond: BRES gebruikt nu de WGS84 i.p.v. Web Mercator kaarten van de geoserver. In de Web Mercator versie zit een bug (terugmelding bij Zaanstad heeft plaatsgevonden).
 • Nieuwe kaartoverleggers:
  • Kadaster BGT
  • Zaanstad afvalcontainers
  • Zaanstad bevolkingsdichtheid
  • Zaanstad parkeren betaald
  • Zaanstad parkeerbeleid
  • Zaanstad riool leidingen
  • Zaanstad voorzieningen buurthuizen
  • Zaanstad voorzieningen scholen
  • Zaanstad voorzieningen speelplekken
  • Zaanstad voorzieningen supermarkten
  • Zaanstad omgevingsvisie gebieden
  • Zaanstad overnachtingen
  • Zaanstad verbruik gas
  • Zaanstad verbruik electra
  • Zaanstad woonzorg
 • Koppelingen met kadastrale percelen en appartementsrechten
  • Vooral worden via de PDOK locatieserver API alle portefeuilles verrijkt met kadastrale percelen en appartementsrechten. Deze objecten zijn te vinden onder de verborgen collecties en kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld statistieken op te bouwen.
 • Kaarten en overleggers
  • Zonatlas.nl werkt weer
 • Data koppelingen
  • Dankzij een koppeling met de PDOK Locatieserver API worden alle portefeuilles voortaan automatisch verrijkt met buurten, wijken en CBS gebiedscijfers.
   • buurten standaard zichtbaar als collectielaag
   • wijken en CBS gebiedscijfers (2017, 2018, 2019) zijn verborgen en kunnen worden getoond door de verborgen collecties weer te geven.
 • Kaarten en overleggers
  • MRA woningcorporatiebezit 2019 is vervangen door MRA woningcorporatiebezit 2020
  • Overleggers worden voortaan weergegeven in de volgorde van activatie. Dus als je eerst de BAG kiest en daarna (met Ctrl) de BRK dan ligt de BAG onder de BRK enzovoorts.
  • Bij het gebruik van meerdere kaartoverleggers is voortaan een knop op een laag bovenop te leggen.

Screenshot plaats overlegger bovenop:

 • Nieuwe kaarten
  • Esri canvas
  • Esri canvas donkergrijs
  • Esri stratenkaart
  • Esri topo RD basiskaart
 • Nieuwe kaartoverleggers
  • Lokale bekendmakingen (KOOP) ⇒ nieuwe bronserver, veel sneller en betere styling
 • Nieuwe statistieken
  • bouwperiode BAG
  • gebruiksdoel BAG
 • Markers
  • Als markers (balletjes) precies over elkaar heen liggen worden ze voortaan subtiel uit elkaar gedreven. Dit is dynamisch en afhankelijk van het zoomniveau.
 • Kaartoverleggers
  • Nieuw
   • RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) stads- en dorpsgezichten
   • RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) archeologische monumenten kaart (AMK)
   • MRA (Metropoolregio Amsterdam) warmtenetten
   • MRA (Metropoolregio Amsterdam) stelling van Amsterdam 1940
   • Noord-Holland warmtevraag gasverbruik per woning
   • Noord-Holland warmtevraag elektriciteitsverbruik per woning
  • Gefixt
   • Kadaster BAG (selecteren)
  • Tijdelijk offline bij bronhouder (gemeld)
   • Zonatlas
 • De diagramweergave is verbeterd. Bij veel items is het diagram beter leesbaar.
 • Voortaan kunnen de collectielagen ook bij de statistieken worden geconfigureerd.

Screenshot collectielagen bij statistieken BRES demo:

 • Markers (balletjes) in het overzicht kunnen voortaan dynamisch worden geschaald.
  • Bij ver(der) inzoomen worden ze automatisch groter
  • Bij ver(der) uitzoomen worden ze automatisch kleiner
 • Verbetering tabelweergave
  • De eerste kolom heeft voortaan meer breedte
 • Nieuwe kaartoverleggers
  • Amsterdam
   • Amsterdam evenementen
  • CBS buurt en wijk
   • CBS buurt algemeen 2019
   • CBS wijk algemeen 2019
   • CBS criminaliteit gewelds- en zedenmisdrijven buurt 2018
   • CBS criminaliteit diefstal buurt 2018
   • CBS criminaliteit vernieling openbare orde buurt 2018
   • CBS woningen WOZ-waarde buurt 2018
   • CBS woningen huurwoningen corporaties buurt 2018
  • CBS postcode 6
   • CBS woningen WOZ-waarde pc6 2018
   • CBS inkomen mediaan huishouden pc6 2016
 • Verbetering exports Excel/CSV
  • Nieuwe Excel export 'compact' welke alleen de opengeklapte modulen exporteert (standaard alleen de statistieken).
  • Dynamische tooltips: Als je met de muis over een export beweegt kun je lezen welke modulen je gaat exporteren.
  • De kolom kop en veldnaam zijn nu exact gelijk aan die in BRES.
 • Alle BRES domeinen zijn nu over van .io naar .com
nieuwe URL bestemming besloten/publiek
app.bres.com inloggen applicatie besloten
bres.com publieke website publiek
handleiding.bres.com handleiding en release notes publiek
stack.bres.com omgeving voor uitwisseling van brondata besloten
status.bres.com uptime status van de BRES servers publiek
 • Nieuwe kaarten
  • Basisregistratie ondergrond (BRO)
   • BRO (Basisregistratie ondergrond) geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000)
   • BRO (Basisregistratie ondergrond) dijken van geomorfologisch belang
   • BRO (Basisregistratie ondergrond) water en waterlopen van geomorfologisch belang
 • Voortaan kunnen  velden met ontbrekende waarden ook worden weergegeven (BRES laat deze standaard niet zien). Ga hiervoor naar de instellingen widget (menu).
 • Het is voortaan mogelijk op de (grond) portefeuille te koppelen aan het Kadaster (BRK WFS). Dit is ontwikkeld met de Gemeente Arnhem en het Kadaster en is voor alle klanten beschikbaar. Vereist is dat er een kadastrale aanduiding wordt geregistreerd in het bronsysteem. Dit is handig voor gronden waar geen tekening (shape) van is maar wel een kadastrale aanduiding, bijvoorbeeld erfpacht.
 • Nieuwe kaarten
  • Klimaateffectatlas (KEA)
   • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast diepte bij kortdurende hevige neerslag 1:100 jaar
   • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast verharding per buurt
   • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast gevoeligheid watererosie
   • KEA (Klimaateffectatlas) overstromingen plaatsgebonden overstromingskans 2050>0
   • KEA (Klimaateffectatlas) overstromingen overstromingsdiepte primaire keringen
   • KEA (Klimaateffectatlas) overstromingen overstromingsdiepte regionale keringen
   • KEA (Klimaateffectatlas) hitte hittestress door warme nachten huidig
   • KEA (Klimaateffectatlas) hitte hittestress door warme nachten 2050
   • KEA (Klimaateffectatlas) hitte percentage ouderen
   • KEA (Klimaateffectatlas) hitte risico opwarming oppervlaktewater huidig
   • KEA (Klimaateffectatlas) hitte risico opwarming oppervlaktewater 2050
   • KEA (Klimaateffectatlas) droogte bodemdaling 2016-2050 huidig
   • KEA (Klimaateffectatlas) droogte bodemdaling 2016-2050 2050
   • KEA (Klimaateffectatlas) droogte bodemdaling na ophoging stedelijk gebied
   • KEA (Klimaateffectatlas) droogte maximaal neerslagtekort eens per 10 jaar huidig
   • KEA (Klimaateffectatlas) droogte maximaal neerslagtekort eens per 10 jaar 2050
   • KEA (Klimaateffectatlas) droogte paalrot
 • Nieuwe features bij statistieken widget
  • Voortaan worden geactiveerde statistieken ook weergeven in m2 of eenheden (e.e.a. is afhankelijk van de klantspecifieke configuraties)
   • Kies een andere kwantitatieve statistiek (icoon=geodriehoek) om de 'm2 of eenheden' daarin aan te passen.

Screenshot uitgeklapte statistiek BRES demo (m2 BVO is daar de standaard):

Screenshot uitgeklapte statistiek BRES demo met vervolgkeuze WOZ-waarde:

 • Er is een nieuwe centrale login voor BRES (login.bres.com).
  • Als u het wachtwoord voor BRES had opgeslagen dient u deze (eenmalig) opnieuw in te voeren.

 • Nieuwe kaartoverleggers BRES demo / regio Amsterdam
  • Amsterdam grondexploitatie (GREX)

 • Zoeken op (niet)lege velden vernieuwd.
  • veld is leeg (=?)
  • veld is niet leeg (=*)
 • In de BRES demo worden voortaan alle kaarten en overlegggers van lokale overheden waar mee wordt samengewerkt weergegeven (Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Purmerend, Tilburg, Zaanstad, Zwolle).
 • De overlegger 'Kadaster BRK kaart' is gemigreerd van V3 naar V4. In V4 van de Kadastrale kaart is de actualiteit van de percelen en grenzen verhoogd van maand naar dag.
 • nieuwe kaartoverleggers voor Zaanstad:
  • Zaanstad vestigingenregister 2017
  • Zaanstad zorgaanbieders
  • Zaanstad hittestress 2014
  • Zaanstad hittestress 2050
  • Zaanstad huur en koopwoningen
  • Zaanstad leeftijd 12 tot 18 jaar
  • Zaanstad leeftijd jonger dan 12 jaar
  • Zaanstad leeftijd jonger dan 19 jaar
  • Zaanstad leeftijd 55+ jaar
  • Zaanstad leeftijd 65+ jaar
  • Zaanstad leeftijd 75+ jaar
 • De handleiding is bijgewerkt
 • EPA labels (volgens EP-online) worden voortaan wekelijks automatisch bijgewerkt
 • Er is een verbeterde compressie voor alle geometrie. Hierdoor kan bijvoorbeeld de overlap van interne data met een overlegger beter worden uitgerekend.
 • Verbeteringen voor het gebruik van BRES in volledig scherm (F11).
  • Fullscreen van de kaart werkt nu goed.
  • Fullscreen van de Amsterdam panoramabeelden werkt nu goed.
 • BRES is verder geoptimaliseerd voor het gebruik op tablets.
  • Diagrammen worden nu juist weergeven en er kan ook weer goed gescrold worden
   • Verberingen gelden o.a. voor alle ipad's met iPadOS, dat zijn de:
    • iPad (5th, 6th, 7th generation)
    • iPad Air (2th 3rd generation)
    • iPad Pro (1st, 2nd, 3rd generation)
    • iPad Mini (4th, 5th generation)
 • Zoeksuggesties zijn verbeterd:
  • Externe locatie suggesties (PDOK locatieserver) zijn sneller en worden van geometrie voorzien (bijv. blauw gearceerde straten en percelen).
  • Er zijn nu ook zoeksuggesties op de interne data zoals gebouwen, contracten, huurders e.d.
   • Let op. Er worden geen suggesties (meer) gegeven op de verborgen collecties (bijv. EPA, BAG, BRK, monumenten). Wil je dat wel dat moet je ze eerst zichtbaar maken. 
 • Zoeken verbeterd
  • Als je een waarde copy-paste in het zoekveld wordt er automatisch meteen gezocht.
 • Weergave statistieken widget verbeterd:
  • Voortaan kun je direct zien welke statistieken er allemaal zijn en deze ook direct aanklikken.
  • De layout verbeterd.
 • En verder…
  • Kunnen definities nu overal worden weergeven (velden, berekende waarden & statistieken).
  • Wordt de schermindeling voortaan ook gereset bij het gebruikt van de reset button.
  • Past BRES zich nog beter aan op de beschikbare schermruimte.

Screenshot statistieken widget:

 • Nieuwe overleggers
  • RIVM platte daken → geeft een inschatting van hoe plat het dak is. Dit is gebaseerd op het Het Actueel hoogtebestand Nederland (AHN3) en het BAG panden bestand (versie 1 januari 2018).
  • Nationale Hittestress Kaart
  • RIVM zwembaden
 • Nieuwe kaarten
  • OpenTopo kaart
  • OpenTopo achtergrond

OpenTopo is een samengestelde topografisch kaart o.b.v. BRT, BAG, BRK, OSM, AHN, BGT en de Risicokaart. Deze wordt gemaakt in opdracht van het nationale Veiligheidsberaad (www.veiligheidsberaad.nl) en vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid (www.ifv.nl) beschikbaar gesteld.

Screenshot 'OpenTopo kaart':

Screenshot 'Nationale hittestresskaart':

Screenshot 'RIVM platte daken':

 • Er worden voortaan zoeksuggesties gegeven op (externe) locaties.
  • Bij het typen in het zoekveld worden suggesties gegeven. Klik op de suggesties om deze te selecteren en ernaar te navigeren. 
  • Het betreft een koppeling met de PDOK locatieserver van het Kadaster. Er vindt geen track en trace plaats (zoals wel met Google).  
 • Suggesties worden gegeven voor diverse typen:
  • provincie
  • gemeente
  • woonplaats
  • weg (roepnaam straat)
  • postcode
  • adres
  • perceel
  • hectometerpaal
  • wijk
  • buurt
  • waterschapsgrens
  • appartementsrecht
 • Er wordt automatisch gezocht in onderstaande bronnen:
  • bron:BAG → zoeken binnen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
  • bron:NWB → zoeken binnen Nationaal Wegen Bestand(NWB).
  • bron:BAG/NWB → zoeken binnen BAG openbareruimtes die gekoppeld zijn met NWB wegen.
  • bron:DKK → zoeken binnen Digitale Kadastrale Kaart (DKK).
  • bron:CBS → zoeken binnen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • bron:HWH → zoeken binnen Het Waterschapshuis.

Screenshot locatie suggesties:

 • De geometrie rand bij selecties worden voortaan (ook) blauw gemarkeerd

Screenshot geometrie rand: