Kaartoverleggers

Kadaster BAG:

 • Kadaster BAG nieuwe server op basis van de BAG 2.0. Data wordt dagelijks geactualiseerd.
 • Kadaster BAG status met styling: bouwvergunning verleend, bouw gestart, pand in gebruik, sloopvergunning verleend, verblijfsobject gevormd of verleend. Data wordt dagelijks geactualiseerd.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

 • MRA woningcorporatiebezit 2020 is vervangen door MRA woningcorporatiebezit 2021

Kadaster WKPB WFS functie gefixed:

 • Kadaster WKPB woningwet
 • Kadaster WKPB gemeentewet
 • Kadaster WKPB opiumwet

Nieuwe kaartoverleggers

 • Haarlem zonnekansenkaart
 • Haarlem wijkraden
 • Haarlem wijkteams
 • Haarlem kadastrale kaart hernoemd naar → Haarlem kadastrale eigenaren

Nieuwe buurt cijfers voor regio Amsterdam (BBGA API)

 • cijfers bevolking algemeen
  • mutatiegraad binnenlands 2020
  • mutatiegraad totaal 2020
  • woonduur gemiddeld 2020
 • cijfers bevolking bevolkingsloop
  • geboortes 2019
  • geboortes 2020
  • migratie binnen gebied 2019
  • migratie binnen gebied 2020
  • migratie vertrek extern 2019
  • migratie vertrek extern 2020
  • migratie vertrek intern 2019
  • migratie vertrek intern 2020
  • migratie vestiging intern 2019
  • migratie vestiging intern 2020
  • migratie vestiging extern 2019
  • migratie vestiging extern 2020
  • sterfgevallen 2019
  • sterfgevallen 2020
 • cijfers inkomen en werk
  • % inkomen 1e quintiel 2019
  • % inkomen 2e quintiel 2019
  • % inkomen 3e quintiel 2019
  • % inkomen 4e quintiel 2019
  • % inkomen 5e quintiel 2019
 • cijfers woningmarkt
  • % corporatiewoningen 2020
  • % huurwoningen particulier 2020
  • % huurwoningen koopwoningen 2020
  • corporatiewoningen 2020
  • huurwoningen particulier 2020
  • koopwoningen 2020
  • woningvoorraad 2020
  • WOZ-waarde 2020 per m²
  • WOZ-waarde 2020 gemiddeld
  • corporatiewoningen 2020
  • huurwoningen particulier 2020
  • koopwoningen 2020

Screenshot Dapperbuurt Zuid:

Interface

 • Het is voortaan mogelijk om kopjes te selecteren van items zodat je ze gemakkelijk kunt kopiëren.

Screenshot:

Interface

 • Het wordt voortaan aangegeven of een kaartoverlegger kenmerken ondersteunt. Screenshot onderaan. Als er kenmerken wordt ondersteund dan kun je klikken in de kaart. Als de overlegger naast kenmerken ook Web Feature Service (WFS) ondersteund kun je de overlap met de vastgoed portefeuille laten uitrekenen. Zie sectie overlap berekenen voor uitleg hierover.

Kaarten en overleggers

 • De klimaateffectatlas (KEA) heeft een nieuwe geoserver. Er zijn nieuwe mogelijkheden (zoals WFS) en een aantal lagen zijn geactualiseerd. Wij danken Koen Veenenbos van Climate Adaptation Services (CAS) voor het openstaan voor feedback en het actief doorontwikkelen van de klimaateffectatlas voor de vastgoedsector. Koen in te bereiken op koen@climateadaptationservices.com Vragen tips of suggesties zijn welkom.
 • De lagen zijn beschikbaar gesteld in samenwerking met Koen Veenenbos (koen@climateadaptationservices.com) van Climate Adaptation Services (CAS). Vragen, tips of suggesties zijn welkom.
 • Onderstaande kaartoverleggers voor vastgoedontwikkeling zijn opgenomen in BRES:
  • KEA droogte bodemdaling 2020-2050
  • KEA droogte bodemdaling 2020-2100
  • KEA droogte bodemdaling na ophoging 2020-2050
  • KEA droogte gemiddelde laagste grondwaterstand 2050
  • KEA droogte gemiddelde laagste grondwaterstand huidig
  • KEA droogte maximaal neerslagtekort eens per 10 jaar 2050 +WFS
  • KEA droogte maximaal neerslagtekort eens per 10 jaar huidig +WFS
  • KEA droogte paalrot huidig +WFS
  • KEA hitte aantal eenzame ouderen 75+ +WFS
  • KEA hitte aantal tropische dagen 2050 +WFS
  • KEA hitte aantal tropische dagen huidig +WFS
  • KEA hitte aantal zomerse dagen max ≥ 25°C 2050 +WFS
  • KEA hitte aantal zomerse dagen max ≥ 25°C huidig +WFS
  • KEA hitte groen per buurt +WFS
  • KEA hitte hittekaart gevoelstemperatuur 2050
  • KEA hitte hittekaart gevoelstemperatuur huidig
  • KEA hitte hittestress door warme nachten 2050
  • KEA hitte hittestress door warme nachten huidig
  • KEA hitte ouderen 65+ percentage +WFS
  • KEA hitte risico opwarming oppervlaktewater 2050 +WFS
  • KEA hitte risico opwarming oppervlaktewater huidig +WFS
  • KEA hitte stedelijk hitte-eiland effect
  • KEA overstromingen plaatsgebonden overstromingskans 2050>0
  • KEA wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag 2050 +WFS
  • KEA wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag huidig +WFS
  • KEA wateroverlast diepte bij 140mm neerslag in 2uur (1:1000)
  • KEA wateroverlast diepte bij 70mm neerslag in 2uur (1:100)
  • KEA wateroverlast gevoeligheid watererosie
  • KEA wateroverlast jaarlijkse neerslag 2050 +WFS
  • KEA wateroverlast jaarlijkse neerslag huidig +WFS
  • KEA wateroverlast ontwikkeling kans grondwateroverlast 2050 +WFS
  • KEA wateroverlast verharding per buurt +WFS
  • KEA wateroverlast water per buurt +WFS
  • KEA wateroverlast wijktypologie +WFS
 • Wil je alle mogelijke kaartoverleggers van de KEA zien? Ga dan naar: https://www.arcgis.com/home/group.html?id=72cf4ad575d443de8e2a6acd0ece60aa&view=list#content

Screenshot. Er wordt voortaan aangegeven of WFS wordt ondersteunt met de icoontjes. Een icoontje zonder marker betekend geen WFS:

Kaarten en overleggers

 • Kaart favoriet gemaakt
  • Kadaster luchtfoto 2021 HR (final)
 • Nieuwe overleggers:
  • KEA hitte aantal eenzame ouderen 75+

Geometrie verbeteringen

 • Voortaan krijgen alle items geometrie, dus ook markers met alleen punt coördinaten (bijvoorbeeld de eenheden). Hierdoor blijft alle kaart functionaliteit behouden als de markers uit staan.

Screenshot geometrie van eenheden blijft zichtbaar na het uitzetten van de markers:

Interface

 • Geometrie
  • Voortaan kun je ook een item selecteren door op de geometrie te klikken (dit was alleen op marker).
  • Bij elke statistiek (met kleuren) kan ook op geometrieën worden gekleurd. Klik hiervoor op het kwastje rechts van een statistiek. Screenshot hieronder.
   • Geavanceerd: Je kunt kleuren op geometrie ook combineren met kleuren op marker, ook van een andere statistiek dus je kunt nu ook 2 kleuren combineren (wens Amsterdamse corporaties).
   • Geavanceerd: gebruik shift+klik op het kwastje als je alleen desbetreffende collectie wil kleuren. Standaard telt BRES kleuren omhoog op (aggregeren) maar soms wil je dat juist niet.
  • De optie om via de instellingen de 'KPI (statistiek) kleuringen' te kunnen aanpassen is komen te vervallen.
 • Markers verbergen
  • Het is nu ook mogelijk om de markers te verbergen. Dit kan boven de kaart bij markers.

Wil je een bepaalde view op de kaart maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met BRES.

Screenshot van het kwastje om geometrie te kleuren:

Nieuwe luchtfoto's

Er zijn nieuwe kadastrale luchtfoto's toegevoegd met een Hoge Resolutie (HR) van 7,5 centimeter (bestaande zijn 25cm). De resolutie geeft aan hoe groot een pixel is op het aardoppervlak, in dit geval dus 7,5 bij 7,5 centimeter. De Hoge Resolutie beelden van Nederland worden gefaseerd beschikbaar gesteld. Al kort na de inwinning van luchtfoto's wordt op tijdelijke basis een quick variant aangeboden; dit beeldmateriaal voldoet nog niet aan alle gestelde eisen (o.a. ten aanzien van geometrie, radiometrie en de aansluiting op aangrenzende beelden), maar is al wel bruikbaar. Na de kwaliteitscontrole wordt ook de final versie aangeboden. De namen van de nieuwe luchtfoto's in BRES:

 • Kadaster luchtfoto 2021 HR (quick)
 • Kadaster luchtfoto 2021 HR (final)

Zodra de final voor heel Nederland beschikbaar is zal deze worden toegevoegd aan de favorieten.

Meer achtergrond info op: https://opendata.beeldmateriaal.nl/

Screenshot Kadaster luchtfoto 2021 HR (final):

 • Het is voortaan mogelijk om kerncollecties te definiëren. Kerncollecties krijgen via zogenaamde heen-terug routes extra data gekoppeld uit andere collecties. Dit soort complexe routes waren voorheen niet mogelijk terwijl er veel tickets aan gerelateerd waren. Kerncollecties worden aangegeven met een vierkantje (marker) in plaats van een cirkel (marker). Kerncollecties leveren per klant verschillende voordelen op. Deze worden gemaild.

Hieronder een voorbeeld van kerncollectie voordeel in de BRES demo. Doordat de eenheid (vierkantje) een kerncollectie is weet BRES al op contract niveau dat er (via de eenheid) ook een energielabel aan gekoppeld is. Voorheen was het energielabel op contract niveau onbereikbaar.

In dit voorbeeld is het perspectief toegepast op een contract. Aangezien de eenheid een kerncollectie is geeft BRES nu ook meteen het energielabel weer.

Nieuwe kaartoverleggers

 • MRA grens MRA
 • MRA grens partijen
 • MRA masker
 • MRA OV-knooppunten

Nieuwe kaartoverleggers

 • Planmonitor Wonen
  • De Planmonitor Wonen is een instrument om gegevens over woningbouwplannen te beheren voor het rijk, provincies, regio’s en gemeenten. Deze gegevens worden gebruikt in voortgangsrapportages, woningmarktverkenningen en bevolkingsprognoses. Iedere instantie bepaalt zelf in hoeverre de verzamelde gegevens openbaar gemaakt worden. Voor informatie over het gebruik van de planmonitor kunt u mailen naar info@planmonitorwonen.nl. De volgende instanties nemen deel aan de Planmonitor Wonen:
   • Provincie Friesland
   • Provincie Overijssel
   • Provincie Zuid-Holland
   • Provincie Utrecht
   • Provincie Zeeland
   • Provincie Gelderland

Screenshot planmonitor wonen:

Interface

Het is voortaan mogelijk om de transparantie van kaartoverleggers zelf in te stellen (meermaals verzoek).

Screenshot instelbare transparantie:

Nieuwe kaartoverleggers

 • TJIP/Jumba actueel woningaanbod (demo Amsterdam)
  • In samenwerking met TJIP/Jumba is er een kaartoverlegger beschikbaar gesteld welke het actueel woningaanbod in Amsterdam weergeeft. Jumba.nl is een online woonplatform met als doel de werking van de woningmarkt te verbeteren.
  • Het betreft een eerste versie (demo), deze wordt dus nog doorontwikkeld.
  • Het gecombineerd woningaanbod is afkomstig uit diverse bronnen (online, software pakketten van makelaars etc.) waarmee een goede dekking is gegarandeerd. 
  • De meta data van een object bestaat o.a. uit:
   • aangeboden_sinds
   • vraagprijs
   • woningtype
   • woonoppervlakte
  • De kaartoverlegger ondersteunt ook WFS dus er kan in BRES worden uitgerekend hoeveel woningen er in de portefeuille te koop staan. Zie overlap uitrekenen
  • Achtergrondinformatie:

Screenshot TJIP/Jumba actueel woningaanbod (demo Amsterdam):

Kaartoverleggers

Nieuwe kaartoverleggers 100m vierkant en CBS postcode6 (pc6):

 • CBS bevolking huishoudensgrootte pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar pc6 2020
 • CBS bevolking leeftijd 65+ 100m 2020
 • CBS bevolking leeftijd 65+ pc6 2020
 • CBS bevolking migratieachtergrond nederlands pc6 2020
 • CBS bevolking migratieachtergrond niet-westers pc6 2020
 • CBS bevolking migratieachtergrond westers pc6 2020
 • CBS inkomen personen WWB+WW+AO uitkering pc6 2020
 • CBS mediaan huishoudinkomen pc6 2018
 • CBS woningen elektraverbruik pc6 2019
 • CBS woningen gasverbruik pc6 2019
 • CBS woningen percentage koop pc6 2019
 • CBS woningen WOZ-waarde pc6 2018
 • CBS woningen WOZ-waarde pc6 2019
 • CBS woningen WOZ-waarde pc6 2020

Lees voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2021/statistische-gegevens-per-vierkant-en-postcode-2020-2019-2018

Kaartoverleggers

Kadaster (WKPB) woningwet (alle) is opgebouwd uit onderstaande lagen: 

 • Woningwet: Aanschrijving (WA)
 • Woningwet: Plicht tot het treffen van voorzieningen (WV)
 • Woningwet: Plicht treffen voorzieningen tot niveau nieuwbouw (WWA)
 • Woningwet: Plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand (WE)
 • Woningwet: Plicht treffen voorzieningen welstand (WWB)
 • Woningwet: Plicht tot gebruik of beheer door derden (WG)
 • Woningwet: Plicht ingebruikgeving object aan een ander (WWC)
 • Woningwet: Sluiting gebouw, open erf of terrein (WI)
 • Woningwet: Sluiting object (WWD)
 • Woningwet: Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit (WU)
 • Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom dat ook geldt voor rechtsopvolgers (WWE)
 • Woningwet: Oplegging last onder bestuursdwang en/of dwangsom niet geldend voor rechtsopvolgers (WWF)
 • Woningwet: Besluit (WW)

* WKPB staat voor Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Kaartoverleggers

 • Nieuwe kaartoverleggers
  • Amsterdam woningbouw plannen
  • Amsterdam woningbouw strategische ruimtes
  • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 0 tot 15 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 15 tot 25 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 25 tot 45 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 45 tot 65 jaar pc6 2018
  • CBS bevolking leeftijd 65+ 100m 2019
  • CBS bevolking leeftijd 65+ pc6 2018

Screenshot kaartoverlegger Amsterdam woningbouwplannen:

geometrie kleuren

 • Er is een nieuwe functionaliteit om naast de markers ook de geometrie te kleuren
  • Ga hiervoor naar de instellingen (menu) onderdeel KPI KLEURING

Screenshot kleuring op markers en geometrieën in BRES demo:

Nieuwe buurt cijfers voor regio Amsterdam (BBGA API)

 • cijfers vestigingen
  • cultuur, sport en recreatie 2019-2020
  • startende ondernemers 2019-2020
  • ZZP-ers 2019-2020
 • cijfers inkomen en werk
  • % uitkering AO (15-65) 2019-2020
  • % uitkering WW (15-65) 2019-2020
 • cijfers onderwijs
  • PO: Citoscore (woonadres) 2017-2018-2019
 • cijfers woningen
  • % woonoppervlak 0 tot 40 m2 2020
  • % woonoppervlak 40 tot 60 m2 2020
  • % woonoppervlak 60 tot 80 m2 2020
  • % woonoppervlak 80 tot 100 m2 2020
  • % woonoppervlak 100 m2+ 2020
  • % krappe woningen 2020
  • % krappe woningen kinderen 2020

Uitbreiding kaartoverleggers Klimaateffectatlas (KEA)*

 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte aantal tropische dagen huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte aantal tropische dagen 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte hittekaart gevoelstemperatuur
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte stedelijk hitte-eiland effect
 • KEA (Klimaateffectatlas) hitte groen per buurt
 • KEA (Klimaateffectatlas) droogte gemiddelde laagste grondwaterstand huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) droogte gemiddelde laagste grondwaterstand 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) droogte bodemdaling 2016-2050 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast ontwikkeling kans grondwateroverlast 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast gemiddelde hoogste grondwaterstand 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast gemiddelde hoogste grondwaterstand huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast dagen met ≤15 mm neerslag 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast jaarlijkse neerslag huidig
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast jaarlijkse neerslag 2050
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast diepte bij kortdurende hevige neerslag 1:1000 jaar
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast wijktypologie
 • KEA (Klimaateffectatlas) wateroverlast water per buurt

*alle kaartoverleggers van de KEA hebben voortaan 40% transparantie.

Kaartoverleggers

 • Nieuwe kaartoverlegger
  • Amsterdam kadastrale eigenaren

Performance

 • Collecties aan en uitzetten is voortaan veel sneller/efficienter
 • De excel export is een stuk sneller/efficienter geworden. Tevens is er voortaan een progress bar te zien.

Kaartoverleggers

 • Nieuw
  • CBS gebiedsindeling COROP-gebieden 2021
  • CBS gebiedsindeling COROP-subgebieden 2021
  • CBS gebiedsindeling COROP-plusgebieden 2021
  • CBS gebiedsindeling gemeente 2020
  • CBS gebiedsindeling buurt 2020
  • CBS gebiedsindeling wijk 2020

Opmerkingen registreren


Er kunnen voortaan opmerkingen in BRES worden geregistreerd.

 • Opmerkingen toevoegen, wijzigen en verwijderen
  • Klik bij de geselecteerde item op het (plusje) om een opmerking in te voeren. Een onderwerp is verplicht en deze kan niet gewijzigd worden. 
  • De tekst kan worden aangepast of er kan op (op het onderwerp) worden ge-reply-ed.
  • Om een opmerking te verwijderen dient eerst alle tekst te worden verwijderd (via opmerking wijzigen) daarna verschijnt er een prullenbak om de opmerking te verwijderen. 
 • Weergave
 • Technische achtergrond
  • De opmerkingen worden in BRES gezet via de software van Zulip (API). Zulip is gratis en de opensource alternatief voor Slack. BRES gebruikt de On-Premise server van Zulip dus alle data staat bij BRES en niet bij Zulip. https://zulip.com/
  • Het niveau van registratie (complex of gebouw) is de zogenoemde thread. Onder de tread (het gebouw) kun je nog een keer afdalen op onderwerp en daarop reply-en. Sortering vindt plaats op onderwerp en daarna chronologisch (tijdstip).
 • Tot slot
  • Klanten bepalen zelf op welke collectielagen opmerkingen zijn toegestaan (buurten, complexen, gebouwen, contracten e.d.)
  • Testen/proberen van opmerkingen kan ook in de BRES demo waar per gebouw onderaan de opmerkingen module te vinden is.

MarkDown opmaak voorbeelden:

# Heading level 1

Dit is het hoogste niveau om tekst onder te typen en dat kan een heel verhaal worden.

## Heading level 2

Dit is een na hoogste niveau om tekst onder te typen en dat kan een heel verhaal worden. 

### Heading level 3

Dit is het twee na hoogste niveau om tekst onder te typen en dat kan een heel verhaal worden. 

Tekst opmaak: 

*schuin*, **vet**, `code` 

Een horizontale lijn: 
---

Opsommingslijst: 
* bakstaan
* beton etc.

Genummerde opsommingslijst: 
1. bakstaan 
2. beton etc.


Een link naar een website: [Google](https://google.com)


Een link naar een e-mail adres: <stefan@bres.com>

Bekendmakingen (API koppeling)

 • Voortaan worden alle bekendmakingen die geometrisch overlappen met BAG pand geometrie aan de portefeuille gekoppeld. Het betreft een API koppeling met de zoekdienst SRU van de Rijksoverheid.
  • De API koppeling geeft extra resultaten ten opzichte van kaartoverlegger 'Lokale bekendmakingen (KOOP)'. We hebben bekendmakingen@koop.overheid.nl om een verklaring gevraagd.

Kaarten

 • Op verzoek is OSM standaard nu ook een favoriete kaart geworden.

Kaartoverleggers

 • Nieuw
  • BRON verkeersongevallen Nederland 2008-2017
  • RIVM BAG bouwperiode
  • RIVM poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)
  • Kadaster PBL grondeigendom 2016
  • Provincies beschermde gebieden
  • Provincies provinciale monumenten

Overlap/intersecties

 • Het berekenen van overlap/intersecties is veel sneller geworden wanneer er sprake is van puntgeometrie. Een bekend voorbeeld van een punt geometrie is een BAG verblijfsobject, deze heeft een exact coördinaat en geen vlak zoals een BAG pand wel heeft.

Kaartoverleggers

 • Aangepast
  • Amsterdam oplaadpunten normaal → oplaadpunten geplitst in normaal en snel
  • Amsterdam oplaadpunten snel → oplaadpunten geplitst in normaal en snel
 • Gefixt:
  • Leefbaarometer 100m grid 2016 → vierkantjes zijn weer aanklikbaar
  • Leefbaarometer 100m grid 2018 → vierkantjes zijn weer aanklikbaar
 • Nieuw
  • BRO sonderingen (CPT)
  • Waternet cultuurhistorie
  • Waternet drinkwater tapplaatsen
  • Waternet drinkwater brandkranen
  • Waternet nautisch beheer
  • Waternet verzorgingsgebied (AGV-grens)

Performance

 • In de geselecteerde items kunnen voortaan niet meer dan 500 items per collectie worden weergegeven.