Statistieken

 • Kleuringen zijn voortaan alleen zichtbaar in de collecties waar ze geldig (aanklikbaar) zijn.

Kaartoverleggers nationaal

 • MBZK regionale woondeals
 • MBZK NOVEX woningbouwlocaties
 • FIX Rijkswaterstaat AHN.nl (actueel hoogtebestand Nederland)
 • FIX Rijkswaterstaat DTB (digitaal topografisch bestand)

Kaartoverleggers provinciaal

 • Noord-Holland WZW angst- en stemmingsproblematiek 2022
 • Noord-Holland WZW dementie 2022
 • Noord-Holland WZW licht verstandelijk beperkt 2022
 • Noord-Holland WZW matig/ernstig verstandelijk beperkt 2022
 • Noord-Holland WZW niet aangeboren hersenletsel 2022
 • Noord-Holland WZW psychiatrische aandoeningen 2022
 • Noord-Holland WZW somatische problematiek 2022
 • Noord-Holland WZW zintuiglijke aandoeningen 2022

Achtergrond: https://woonzorgwijzer.nl/

 • Noord Brabant warmtebronnenregister infrastructuur opgesplitst in:
  • Noord-Brabant warmtebronnenregister infra elektra
  • Noord-Brabant warmtebronnenregister infra gas
  • Noord-Brabant warmtebronnenregister infra warmte

https://bres.geoatlas.nl/

 • Google streetview toegevoegd

Kaarten

 • Kadaster luchtfoto HR 2023

Kaartoverleggers nationaal

 • WarmteAtlas transitievisie warmte
 • RIVM ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000RIVM beschermde natuurgebieden
 • Kadaster BRK → Verwijst voortaan naar de nieuwe v5 van het Kadaster (was v4).
 • Kadaster BRK kwaliteitslabel
  • BRK met styling van de de kwaliteit (nauwkeurigheid) van de perceelsgrenzen. Oftewel de afwijking van ingetekende grenzen op de kaart van de werkelijke grenzen in het terrein.
   • Label B marge 10 cm over 95% (groen, heel goed)
   • Label C marge 20 cm over 95% (lichtgroen, goed)
   • Label D marge 40 cm over 95% (geel, matig)
   • Label E marge 80 cm over 95% (oranje, slecht)
   • Label G onbekend (grijze stippellijn)
 • Kadaster elektriciteitsnet capaciteit (afname) huidig
 • Kadaster elektriciteitsnet capaciteit (afname) over 5 jaar
 • Kadaster elektriciteitsnet capaciteit (afname) over 10 jaar
 • Kadaster elektriciteitsnet capaciteit (invoeding) huidig
 • Kadaster elektriciteitsnet capaciteit (invoeding) over 5 jaar
 • Kadaster elektriciteitsnet capaciteit (invoeding) over 10 jaar
 • CBS gebiedsindeling COROP gebieden 2023
 • CBS gebiedsindeling COROP plusgebieden 2023
 • CBS gebiedsindeling COROP subgebieden 2023
 • CBS gebiedsindeling buurten 2023
 • CBS gebiedsindeling gemeenten 2023
 • CBS gebiedsindeling provincies 2023
 • CBS gebiedsindeling wijken 2023
 • CBS huishoudensgrootte 100m 2022
 • CBS inkomen WWB+WW+AO uitkering 100m 2022
 • CBS leeftijd 0 tot 15 jaar 100m 2022
 • CBS leeftijd 15 tot 25 jaar 100m 2022
 • CBS leeftijd 25 tot 45 jaar 100m 2022
 • CBS leeftijd 45 tot 65 jaar 100m 2022
 • CBS leeftijd 65+ 100m 2022
 • CBS migratieachtergrond nederlands 100m 2022
 • CBS migratieachtergrond niet-westers 100m 2022
 • CBS migratieachtergrond westers 100m 2022
 • CBS woningen WOZ-waarde 100m 2022
 • CBS woningen percentage koop 100m 2022
 • CBS woningen elektraverbruik 100m 2021
 • CBS woningen gasverbruik 100m 2021

N.B. Bij CBS buurt/wijken ook verbetering weergave van features/kenmerken CBS, alsook de verrijking van CBS gebied cijfers inde verborgen collecties.

Kaartoverleggers provinciaal

 • Gelderland panden woningbouwcorporaties
 • Gelderland natuurbeheerplan beheergebied 2024
 • Gelderland natuurbeheerplan investeringskaart 2024
 • Gelderland natuurbeheerplan agrarisch 2024
 • Noord-Holland warmtedata transitievisie warmte
 • Noord-Holland warmtedata gasleidingen
 • Noord-Holland warmtedata warmteleidingen en panden
  • Toelichting: T.b.v. de energietransitie is dit bestand gecreëerd met alle BAG panden (incl info van inliggende verblijfsobjecten, actualiteit 2023.4) met een vermoedelijke warmtenetaansluiting. Warmtenetten zijn afkomstig uit de KLIC, d.m.v. een (tot op heden) eenmalige aankoop in september 2022. Het bestand heeft dan ook die actualiteit totdat de KLIC weer provinciebreed opnieuw afgenomen wordt bij het Kadaster. T.b.v. verder gebruik zijn diverse gebiedsindelingen toegevoegd als buurt, wijk, gemeente, deelres en RES.
 • Noord Brabant potentie zon op dak
 • Noord Brabant warmte- en koudebronnen
 • Noord Brabant warmtebronnenregister infrastructuur → gas en elektra
 • Zuid-Holland aardgasleidingen
 • Zuid-Holland warmte distributienet
 • Zuid-Holland woningcorporatiebezit
 • Zuid-Holland voorzieningen algemeen opgesplitst in:
  • Zuid-Holland voorzieningen (fiets)parkeren
  • Zuid-Holland voorzieningen sport
  • Zuid-Holland voorzieningen algemeen

Kaartoverleggers gemeentelijk

 • Amstelveen warmtenet Eneco
 • Amstelveen wijkteams
 • Den Haag bouwprojecten
 • Den Haag bomen
 • Den Haag zonnepanelen
 • Den Haag locations stichting Voorall
 • Den Haag kwetsbare gebieden
 • Den Haag groengebieden buffer 100m
 • Den Haag dakvlakken2d_plus_1set_gdb
 • Den Haag dakvlakken2d_plus_gdb
 • Purmerend welzijnsaccommodatie
 • Tilburg huisvestingsvergunning
 • Tilburg gemeente locaties
 • Tilburg riolering → v.a. 10-11-2023

En verder

 • Verbetering modulen en namen van features CBS
 • De diagramweergave schaalt voortaan mee als je de grootte van de widget aanpast
 • Verbetering weergave bij opstart

Screenshot CBS gebiedsindelingen:

Screenshot CBS gebied cijfers:

Screenshot kaartoverlegger Noord-Holland warmtedata warmteleidingen en panden:

Screenshot Zuid-Holland woningcorporatiebezit:

Screenshot Zuid-Holland warmte distributienet:

Nieuwe functionaliteit: BRES situatie kunnen delen en opslaan

 • In het menu links is een onderdeel toegevoegd waarmee je de BRES situatie kunt delen met een collega en/of opslaan voor eigen gebruik.
  • Situatie delen als URL
   • Open de URL op een nieuw tabblad (om te testen) of kopieer naar het klembord om deze met een collega te delen (plakken).
  • Situatie opslaan in de browser
   • Geef een naam aan de situatie en klik op het vinkje. De situatie wordt opgeslagen en krijgt een nummer (1 tot maximaal 10).
    • Klik op het nummer om de situatie in te laden.
    • Opgeslagen situaties worden ook rechts boven weergeven zodat je snel kunt wisselen.

Screenshot situatie delen in het menu:

Screenshot situatie laden rechts boven (voorbeeld met 3 opgeslagen situaties):

Voorbeeld sharelink van onderstaande situatie in de BRES demo (perspectief op Tolhuistuin met kleuring op energielabels). Screenshot:

 • De BRES situatie bestaat uit:
  • selecties
  • schermindeling
  • filters
  • perspectief en/of kiezen
  • kaart, diagram en overlegger(s)
  • statistieken (kleuringen)
  • collecties
  • in/uitgeklapte modulen
  • sorteringen van de tabel
  • instellingen

Nieuwe koppeling EAN-codeboek

Gas en elektra aansluitingen uit EAN-codeboek zijn voortaan gekoppeld aan de portefeuille. Deze koppeling is een verlengstuk van de BAG nummeraanduiding (postcode en huisnummer).

 • woningbouwcorporaties: gas- en elektra aansluitingen zijn samengevoegd (gejoined) in de eenheden(woningen) ivm. performance.
 • gemeenten: in de verborgen collecties zijn de gas- en elektra aansluitingen te vinden met adres en naam van de netbeheerder. Op eenheid niveau wordt alleen de 'aansluiting identificatie code' (EAN-code) weergegeven onder het kopje energie.

Screenshot corporaties:

Screenshot gemeenten:

Achtergrond: Het EAN-codeboek is een lijst waarin netbeheerders en leveranciers van energie elke gas- of elektriciteitsaansluiting in Nederland en België een eigen EAN-code gegeven hebben. Voor de energiemarkt is dit een uniek getal van 18 cijfers, dat de netbeheerder aan een aansluiting toekent. Een netbeheerder registreert tevens wie energieleverancier is. De netbeheerders en leveranciers van energie gebruiken deze EAN-codes voor onderlinge communicatie. Het EAN-codeboek is te raadplegen op: https://www.eancodeboek.nl/

Nieuwe icoontjes

Nieuwe icoontjes van Font Awesome ingevoerd: Sharp Light

Font Awesome:
“This year (2023), we’re focusing our icon design efforts on launching the entire Sharp family of styles. We’ve completed Sharp Solid and Regular. And now, ladies and gentlemen, please join us in welcoming to the stage, Sharp Light!”

Kaartoverleggers:

 • Nieuw
  • RIONED rioolleidingenhttps://www.riool.net/
  • Amsterdam Waternet rioolleidingen
  • Amsterdam sportvoorzieningen
  • Haarlem beleid ontwikkelzones
  • Haarlem rioolleidingen
  • Haarlem beschermd stadsgezicht
  • Haarlem beschermd wonen

Export

De Excel export heeft voortaan nog maar één (samengestelde) kop waarin het BRES segment, module en veldnaam onder elkaar worden weergegeven. Dit verbetert de performance en bruikbaarheid.

Screenshot BRES demo MS Excel 365:

Weergave opmerkingen

Voortaan zijn auteur en datum van een opmerkingen zichtbaar (was voorheen alleen tooltip).

Screenshot opmerkingen:

Weergave geometrie

Verbetering weergave van geometrie op 'hoog' zoomniveau. Om dit goed te kunnen waarnemen verberg je de markers in de kaart.

Screenshot Amsterdamse woningbouwcorporatie(s) met de markers verborgen:

Weergave geselecteerde items

Gekoppelde data (EPA, BAG etc.) heeft voortaan ook een gele achtergrondkleur.

Nieuwe koppeling Officiële publicaties

Officiële overheidspublicaties van https://repository.overheid.nl/sru worden voortaan geometrisch gekoppeld aan de vastgoedportefeuille. Er is gekozen om de publicaties tot 8 weken oud te koppelen.

Er zijn op basis van de data twee statistieken toegevoegd:

 • omgevingsvergunning → geeft aan of de publicatie onder een omgevingsvergunning valt en van welk type (bijv. bouwvergunning).
 • ruimtelijk plan of omgevingsdocument → geeft aan of de publicatie onder een ruimtelijk plan of omgevingsdocument valt (bijv. bestemmingsplan).
  • 'ruimtelijk plan' is volgens informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO).
  • 'omgevingsdocument' is volgens de Omgevingswet.

De brondata van de publicaties zit in BRES in de collectie 'officiële publicaties'.

De oude koppeling 'Lokale bekendmakingen' is uitgefaseerd.

Screenshot statistieken Amsterdamse woningbouwcorporatie(s):

Tot slot

 • De oude koppeling Lokale bekendmakingen is uitgefaseerd.
 • In het register kunnen geometrische fouten voorkomen. Deze dienen te worden teruggemeld bij de 'Publisher' van de publicatie.
 • Gezien de overheid zelf geen openbare kaart meer aanbiedt van alle officiële publicaties stelt BRES deze ook beschikbaar als open data op: https://bres.geoatlas.nl/
  • Deze kaartoverlegger zit ook in BRES onder de favoriete kaartoverleggers. De komende tijd wordt hiervan de styling verbeterd.

Kaartoverleggers:

 • Nieuw
  • Esri DUO onderwijslocaties
  • Overheid.nl officiële publicaties
 • Uitgefaseerd
  • Overheid.nl lokale bekendmakingen
 • Functionaliteit
  • Kaartoverleggers hebben voortaan ook een lange (uitgebreide) naam. De lange naam is verborgen een tooltip. De lange naam is ook doorzoekbaar. Dus als je zoekt op klimaat krijg je o.a. de suggestie KEA hitte stedelijk hitte-eiland effect terug omdat klimaat wel voorkomt in de lange naam.

Koppeling Publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB)

 • Op basis van de gekoppelde publiekrechtelijke beperkingen is een statistiek monument aanwezig (BRK-PB) uitgebreid met de provinciale monumenten en daaruit volgende opties:
  • provinciaal monument
  • provinciaal en rijksmonument
  • gemeentelijk en provinciaal monument
  • gemeentelijk, provinciaal en rijksmonument

Kaartoverleggers

 • Nieuw
  • BRON verkeersongevallen Nederland 2019-2021
  • Vattenfall warmteleidingen Amsterdam 18-3-2023

QGIS Export

 • In het export menu is voortaan ook een export voor QGIS toegevoegd.
  • In QGIS kunnen de Well-known text (WKT) bestanden worden geïmporteerd via het menu:
   • Layer\Add Layer\Add Delimited Text Layer
  • Let op! Ook de features (kenmerken) van de geometrie worden geëxporteerd. Hier staan vaak vertrouwelijke (object) gegevens in.

Screenshot export menu:

Kaartoverleggers

 • Nieuw
  • Amsterdam ordekaart AUP stedenbouwkundige en architectonische waardering van alle panden uit de periode 1935-1970
  • Klimaatatlas.net kwetsbare panden → alleen metropool regio Amsterdam (MRA)
  • Klimaatatlas.net begaanbaarheid wegen → alleen metropool regio Amsterdam (MRA)
  • Klimaatatlas.net overstromingskans

Export/performance

 • Voortaan meer feedback zichtbaar tijdens het exporteren

Screenshot:

Export/performance

 • Excel/CSV export zijn een stuk sneller en/of omvangrijker te generen

Functionaliteit/kaart

 • De kaart of diagram kan voortaan geëxporteerd worden als plaatje (.PNG formaat).
  • Zet voor hogere resoluties de kaart eerst op volledig scherm.

Deze periode is aandacht besteed aan de klimaat adaptatie.

Op basis van de https://mra.klimaatmonitor.net/ ontvangen complexen/panden nu automatisch de statistieken:

 • bouwkundig\klimaat\overstromingskans
 • bouwkundig\klimaat\kwetsbare panden

Kaartoverleggers

 • Nieuw
  • KEA droogte gemiddeld laagste grondwaterstand huidig
  • KEA droogte gemiddeld laagste grondwaterstand 2050 laag
  • KEA droogte gemiddeld laagste grondwaterstand 2050 hoog
  • KEA droogte bodemdaling signaalkaart 2016-2018
  • KEA wateroverlast overstromingskans 2050 20cm
  • KEA wateroverlast overstromingskans 2050 200cm
 • Buurt en wijk statistieken (o.a. CBS, BBGA & WiMRA) worden voortaan automatisch aangevuld met de laatste cijfers.

Screenshot van een buurt met automatische 2022 data: