themalijst

Themalijst
portefeuille of gebied thema subthema naam variable broncollectie bronsysteem
vastgoedportefeuille beheer beheerder corporatie eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille beleid huidigbeleid svijver eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille beleid perspectief complexlabeleenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille beleid perspectief huur klasse beleid/streef eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille beleid huidig huur klasse huidig eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille bouwkundig staat technische staateenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille bouwkundig wettelijk monumentenstatus eenheden BRK-PB
vastgoedportefeuille bouwkundig wettelijk stads- of dorpsgezicht eenheden RCE & Amsterdam
vastgoedportefeuille duurzaamheidlabel energielabel (ep-online) eenheden ep-online
vastgoedportefeuille duurzaamheidlabel energielabel (pre label) eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille financieel wettelijk DAEB categorie eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille financieel punten WWS punten categorie eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille financieel huren beleids- of streefhuur eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille financieel huren kale huur eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille financieel huren rekenhuur eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille financieel huren servicekosteneenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille financieel waarden WOZ-waarde eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille bouwkundig woning aantal kamers eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille bouwkundig woning GBO klasse eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille verhuur contract contract type eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille verhuur contract contractduur eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille verhuur categorie woninglabel eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille verhuur contract aantal verhuurmutaties eenheden AFWC databank
vastgoedportefeuille verhuur contract gemiddelde contractduur complexenAFWC databank
vastgoedportefeuille zakelijke rechten eigendomsverhouding appartementsrechten eenheden BRK
vastgoedportefeuille zakelijke rechten eigendomsverhouding VvE eenheden AFWC databank
gebied woningmarkt wachttijd inschrijfduur starters buurten BAM
gebied inkomen en werk inkomen en werk ontwikkeling laagste inkomens buurten BAM
gebied inkomen en werk inkomen en werk stand laagste inkomens buurten BAM
gebied bevolking bevolkingsloopverhuisgeneigdheid kansrijken buurten BAM
gebied veiligheid overlast overlast buren bewonersonderzoek buurten BAM
gebied veiligheid overlast licht verstandelijk beperkten buurten BAM
gebied veiligheid overlast ernstig psychiatrische problematiek buurten BAM
gebied bouwkundig persoonlijkbeleving te krap wonen buurten BAM
gebied buurtparticipatie te weinig sociale contacten buurten BAM
gebied buurtbuurt overal beoordeling buurt corporatiehuurders buurten BAM
gebied buurtbuurt overal beoordeling buurt overige bewoners buurten BAM
gebied veiligheid veiligheidsgevoel mate van veiligvoelen corporatiehuurders buurten BAM
gebied bouwkundig woning tevredenheid woning totaal buurten BAM
gebied bouwkundig woning tevredenheid gehorigheid woning buurten BAM
gebied bouwkundig woning tevredenheid isolatie woning buurten BAM
gebied bouwkundig duurzaamheid energielabels EFG corporatiewoningen buurten BAM
gebied bouwkundig gezinssamenstelling meergezins corporatiewoningen buurten BAM
gebied bouwkundig kamers µ aantal m2's vertrekken buurten BAM
gebied bouwkundig punten WWS punten zonder opp. en WOZ buurten BAM
gebied voorzieningen aanbod tevredenheid aanbod winkels buurten BAM
gebied voorzieningen aanbod tevredenheid onderhoud groenvoorzieningen buurten BAM
gebied financieelwaarden µ WOZ van corporatiewoningen buurten BAM
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod fietsparkeren buurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod openbaar vervoerbuurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod parkeren buurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod speelvoorzieningen buurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod sport buurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod van basisscholen buurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod winkels buurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt aanbod zorgvoorzieningen buurten HIRA
gebied voorzieningenaanbod buurt hoeveelheid groen buurten HIRA
gebied buurtbuurt overalbuurt in zijn geheelbuurten HIRA
gebied veiligheid veiligheidsgevoel buurt mate van veiligheid overdag buurten HIRA
gebied veiligheid veiligheidsgevoel buurt mate van veiligheid ’s avonds buurten HIRA
gebied veiligheid veiligheidsgevoel buurt mate waarin goed wordt verlicht buurten HIRA
gebied voorzieningenstaat buurt onderhoud van groen buurten HIRA
gebied voorzieningenstaat buurt schoonheid/netheid buurten HIRA
gebied buurtbuurt overal buurt thuisvoelen buurten HIRA
gebied buurttoegankelijkheid buurt toegankelijkheid voor minder validen buurten HIRA
gebied buurtbuurt overal buurt verwachte ontwikkeling buurten HIRA
gebied veiligheid overlast µ overlastbuurten HIRA
gebied veiligheid overlast overlast van buren buurten HIRA
gebied veiligheid criminaliteit overlast van criminaliteit buurten HIRA
gebied veiligheid criminaliteit overlast van vandalisme buurten HIRA
gebied veiligheid overlast overlast van verkeer buurten HIRA
gebied veiligheid overlast overlast van vervuiling buurten HIRA
gebied veiligheid veiligheidsgevoel woning beveiliging trappenhuis/galerijen buurten HIRA
gebied bouwkundig staat woning gehorigheid buurten HIRA
gebied bouwkundig woningwoning grootte buurten HIRA
gebied bouwkundig woningwoning in zijn geheel buurten HIRA
gebied bouwkundig veiligheidsgevoelwoning inbraakveiligheid buurten HIRA
gebied bouwkundig woningwoning indeling buurten HIRA
gebied bouwkundig staat woning isolatie buurten HIRA
gebied bouwkundig staat woning onderhoud tuinen buurten HIRA
gebied bouwkundig staat woning onderhoudsstaat trappenhuis/galerijen buurten HIRA
gebied bouwkundig staat woning schoon zijn tuinen buurten HIRA
gebied bouwkundig staat woning schoon zijn van trappenhuis buurten HIRA
gebied bouwkundig staat woning staat van onderhoud buurten HIRA
gebied bouwkundig persoonlijk woning uitstraling gebouw buurten HIRA
gebied veiligheid veiligheidsgevoel woning veiligheidsgevoel in complex buurten HIRA
gebied buurt buurt overal tevredenheid buurt buurten WiMRA
gebied buurt participatie betrokkenheid bewoners buurten WiMRA
gebied buurt buurt overal thuisvoelen eigen buurt buurten WiMRA
gebied buurt participatie omgang met mensen buurten WiMRA
gebied veiligheid overlast overlast buren buurten WiMRA
gebied veiligheid overlast overlast andere personen buurten WiMRA
gebied veiligheid criminaliteitoverlast criminaliteit buurten WiMRA
gebied veiligheid veiligheidsgevoel veiligheid buurt overdag buurten WiMRA
gebied veiligheid veiligheidsgevoel veiligheid buurt 's avonds buurten WiMRA
gebied voorzieningen staat schone straten en stoepen buurten WiMRA
gebied voorzieningen staat schone groenvoorzieningen buurten WiMRA
gebied voorzieningen staat schone speelvoorzieningen buurten WiMRA
gebied voorzieningen staat staat straten en stoepen buurten WiMRA
gebied voorzieningen staat staat groenvoorzieningen buurten WiMRA
gebied voorzieningen staat staat speelvoorzieningen buurten WiMRA
gebied voorzieningen aanbod aanbod horeca buurten WiMRA
gebied voorzieningen aanbod aanbod winkels buurten WiMRA
gebied voorzieningen aanbod aanbod sport buurten WiMRA
gebied voorzieningen aanbod aanbod zorg buurten WiMRA
gebied voorzieningen aanbod aanbod buurtcentra buurten WiMRA
gebied voorzieningen aanbod aanbod basisscholen buurten WiMRA
gebied woningmarkt doorstroming % jongeren (t/m 27) van verhuringen buurten woningnet
gebied woningmarkt doorstroming aantal reacties (µ) per verhuring buurten woningnet
gebied woningmarkt doorstroming wachttijd (µ) per verhuring buurten woningnet
gebied bevolking bevolkingsloop migratie binnen gebied buurten BBGA
gebied bevolking bevolkingsloop migratie vertrek extern buurten BBGA
gebied bevolking bevolkingsloop migratie vertrek intern buurten BBGA
gebied bevolking bevolkingsloop migratie vestiging extern buurten BBGA
gebied bevolking bevolkingsloop migratie vestiging intern buurten BBGA
gebied bevolking huishoudens % hh. eenoudergezin buurten BBGA
gebied bevolking huishoudens % hh. eenpersoons buurten BBGA
gebied bevolking huishoudens % hh. met kinderen buurten BBGA
gebied bevolking huishoudens % hh. overigbuurten BBGA
gebied bevolking huishoudens % hh. stel met kinderen buurten BBGA
gebied bevolking huishoudens % hh. stel zonder kinderen buurten BBGA
gebied bevolking migratieachtergrond % antilliaans buurten BBGA
gebied bevolking migratieachtergrond % geen migratieachtergrond buurten BBGA
gebied bevolking migratieachtergrond % marokkaansbuurten BBGA
gebied bevolking migratieachtergrond % overig niet-westers buurten BBGA
gebied bevolking migratieachtergrond % surinaams buurten BBGA
gebied bevolking migratieachtergrond % turks buurten BBGA
gebied bevolking migratieachtergrond % westers buurten BBGA
gebied bevolking mutatiegraad mutatiegraad binnenlands buurten BBGA
gebied bevolking mutatiegraad mutatiegraad totaal buurten BBGA
gebied bevolking opleidingsniveau % hoog opgeleid buurten BBGA
gebied bevolking opleidingsniveau % laag opgeleid buurten BBGA
gebied bevolking opleidingsniveau % middelbaar opgeleid buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % inkomen 1e 20% NL buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % inkomen 2e 20% NL buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % inkomen 3e 20% NL buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % inkomen 4e 20% NL buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % inkomen 5e 20% NL buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % uitkering AO (15-65) buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % uitkering bijstand WWB buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % uitkering WW buurten BBGA
gebied bevolking inkomen en werk % werkloosheid WW totaal buurten BBGA
gebied bevolking onderwijs PO: Citoscore (woonadres) buurten BBGA
gebied voorzieningenaanbod % cultuur, sport en recreatie buurten BBGA
gebied voorzieningenaanbod % detailhandelbuurten BBGA
gebied voorzieningenaanbod % horecabuurten BBGA
gebied voorzieningenaanbod % startende ondernemers buurten BBGA
gebied voorzieningenaanbod % zorg gezondheid en welzijn buurten BBGA
gebied voorzieningenaanbod % ZZP-ers buurten BBGA
gebied woningmarkt eigendomsverhouding % corporatiewoningen buurten BBGA
gebied woningmarkt eigendomsverhouding % huurwoningen particulier buurten BBGA
gebied woningmarkt eigendomsverhouding % koopwoningen buurten BBGA
gebied woningmarkt huishoudens woningbezetting µ 2021 buurten BBGA
gebied woningmarkt waarden WOZ-waarde per m² buurten BBGA
gebied leefomgeving natuurlijke omgeving en infrastructuur leefbaarometer buurt fysiek kaartoverlegger minbzk
gebied bevolking sociale samenhang leefbaarometer buurt sociaal kaartoverlegger minbzk
gebied veiligheid criminaliteit en veiligheidsgevoel leefbaarometer buurt veiligheid kaartoverleggerminbzk
gebied voorzieningen aanbod leefbaarometer buurt voorzieningen kaartoverlegger minbzk
gebied woningmarkt staat en eigendomsverhouding leefbaarometer buurt woningen kaartoverlegger minbzk
gebied leefomgeving natuurlijke omgeving en infrastructuur leefbaarometer buurt ontwikkeling fysiek kaartoverlegger minbzk
gebied bevolking sociale samenhang leefbaarometer buurt ontwikkeling sociaal kaartoverlegger minbzk
gebied veiligheid criminaliteit en veiligheidsgevoel leefbaarometer buurt ontwikkeling veiligheid kaartoverlegger minbzk
gebied voorzieningenaanbodleefbaarometer buurt ontwikkeling voorzieningen kaartoverlegger minbzk
gebied woningmarkt staat en eigendomsverhouding leefbaarometer buurt ontwikkeling woningen kaartoverlegger minbzk
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer licht verstandelijk beperkt kaartoverlegger provincies
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer psychiatrische aandoeningen kaartoverlegger provincies
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer angst- en stemmingsproblematiekkaartoverlegger provincies
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer dementie kaartoverlegger provincies
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer matig/ernstig verstandelijk beperkt kaartoverlegger provincies
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer niet aangeboren hersenletselkaartoverlegger provincies
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer somatische problematiekkaartoverlegger provincies
gebied volksgezondheid aandoeningen woonzorgwijzer zintuiglijke aandoeningenkaartoverlegger provincies
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx